home » bedrijven » Bouw »

RUIMTE & GROEN

Logo RUIMTE & GROEN

Plein 19
4454 AS Borssele

Tel. (0113) 453851
Fax (0113) 354074

E-mail: info@ruimte-groen.nl
Website: www.ruimte-groen.nl

Aantal medewerkers: 5
Vestigingsjaar: 1997

De entree of buitenruimte is de eerste indruk die een klant krijgt van uw bedrijf. Geeft het een welkom gevoel? Past het bij de inrichting binnen het pand? Ruimte & Groen, Tuin- en Landschapsarchitectuur weet hoe belangrijk het inrichten van de buitenruimte is. Het is het visitekaartje van een bedrijf, en dat hoeft echt niet veel te kosten.

Buitenruimte is visitekaartje

Creatief kijken naar de buitenruimte, dat doen de landschapsarchitecten van Ruimte & Groen, Tuin- en Landschapsarchitectuur. Samen met de klant bekijken zij de wensen en mogelijkheden, zodat binnen en buiten beter op elkaar aansluiten. Sommige bedrijven investeren veel geld in een prachtige inrichting. Dan is het zonde wanneer de entree daar afbreuk aan doet. De architecten kijken altijd hoe het ontwerp past bij de binnenruimte, in de omgeving of het landschap en bij het karakter van het bedrijf. Zo verenigen de hal en de entree binnen en buiten.

Omgeving en karakter

Het begint met een visie. Daarvoor gaat Ruimte & Groen, Tuin- en Landschapsarchitectuur grondig de diepte in. Een bedrijf dat middenin een stadskern ligt vraagt om andere landschapsarchitectuur dan een bedrijf dat landelijk gelegen is. Afhankelijk van de hoeveelheid omliggend groen, de gebruikte steensoorten of materialisatie en de architectuur van het gebouw, maakt de architect een plan. Hij probeert de juiste elementen eruit te pikken. Die inrichting kan van vrij simpel tot heel luxe zijn, afhankelijk van de wensen van de klant.

Bedrijven en scholen

Ruimte & Groen, Tuin- en Landschapsarchitectuur is bedreven in de inrichting van de buitenruimte of het landschap rondom zorgprojecten, stad, landschap, cultuurhistorie, recreatie, bedrijven, kerk en school. Daarnaast maakt het buro het tuinontwerp voor particulieren. De architecten ontwikkelen een visie, maken een ontwerp, schrijven een bestek en maken een onderhouds- en beheerplan. Alles is mogelijk.

Landschappelijke inpassing

Daarnaast doet Ruimte & Groen, Tuin- en Landschapsarchitectuur aan landschappeljike inpassing. Hoe zorg je ervoor dat een kas mooi opgaat in de natuur? Hoe maak je gebruik van zonnepanelen zonder dat ze het uitzicht bederven? En hoe ga je om met teelt-ondersteunende maatregelen zoals het plaatsen van hagelnetten rondom fruitbomen, zonder de horizon te vervuilen? Het buro denkt mee hoe het beter en mooier kan en legt dit vast in rapportages in opdracht van de overheid en bedrijfsleven.

Maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is belangrijk voor het bureau. Het heeft als filosofie om anderen vooruit te helpen en goed om te gaan met leveranciers en klanten. Dit is het people-aspect van mvo. Daarnaast wil Ruimte & Groen  goed omgaan met waardevol landschap, kwetsbare natuur en materialen (planet). Het buro wil in het ontwerp van de openbare ruimte ‘de wereld hier en elders groener maken’. Tenslotte willen ze door de inzet van innovatie kostenbesparingen bereiken en meerwaarde creëren (profit).

Klein en flexibel

Ruimte & Groen, Tuin- en Landschapsarchitectuur is een kleinschalig bureau. Het is bekend in de regio Zuid-West-Nederland en ‘uit de Zeeuwse klei getrokken’. Omdat het bedrijf relatief klein is, blijft het heel flexibel en kan het lagere prijzen voeren. De lijnen met medewerkers zijn kort en ze staan dichtbij de klant. Zo weten architecten & medewerkers zich goed staande te houden tussen hun omvangrijke concurrenten.