home » bedrijven » Bouw »

RWS REGIONALE WONINGBOUWVERENIGING

Logo RWS REGIONALE WONINGBOUWVERENIGING

Stationspark 30, 4462 DZ Goes
postbus 158, 4460 AD Goes

Tel. (0113) 231674
Fax (0113) 233811
E-mail: infodesk@rwsgoes.nl
Website: www.rwsgoes.nl

Wonen is veel meer dan een dak boven je hoofd. RWS partner in wonen weet dat als geen ander. RWS is een sociaal betrokken en klantgerichte woningcorporatie, die haar nek uitsteekt als het gaat om belangrijke thema’s als duurzaamheid, zorg en leefbaarheid.

Duurzaamheid

Een huis met een laag energieverbruik is niet alleen milieuvriendelijk. Een lage energierekening is ook prettig voor de huurder. RWS zet zich in om haar woningbestand fors te verduurzamen. De woningcorporatie streeft ernaar dat haar huizen in 2025 gemiddeld energielabel B hebben. Woningen die daarvoor geschikt zijn, krijgen beter geïsoleerde vloeren, gevels en daken.

Ieder jaar regeren honderden huurders op het aanbod van RWS om zonnepanelen op het dak te installeren. De maandelijkse huur gaat dan met een klein bedrag omhoog, maar de huurder bespaart uiteindelijk via de energierekening op zijn vaste lasten.

Nul op de meter

Ook bij nieuwbouwprojecten is RWS ambitieus. Denk aan innovatieve woningen met ‘nul op de meter’. Bij de herstructurering van de wijk Goes-West bouwt RWS onder de naam ‘IJs van Columbus’ nieuwe huizen met zonnepanelen die energie kunnen opslaan in een ijsbak onder de woning. De energie die vrijkomt bij de overgang van ijs naar water - en andersom - kan dan later weer worden gebruikt.

Zorg

We blijven langer thuis wonen. Dat vraagt om slimme samenwerkingen met zorgaanbieders, en aangepaste woningen. RWS werkt bijvoorbeeld in het complex Erasmuspark in Goes nauw samen met SVRZ. Die instelling heeft een kantoor in het gebouw, en verleent thuiszorg aan huurders die dat nodig hebben. Voor tijdelijke extra intensieve zorg, bijvoorbeeld voor bewoners die net uit het ziekenhuis komen, zijn speciale ruimtes op de begane grond.

Ook op andere locaties zorgt RWS voor levensloopbestendige woningen, met alle noodzakelijke woonruimtes op de begane grond. Niet alleen voor ouderen, overigens: het is voor iedereen fijn om te weten dat je in je huis kunt blijven wonen, wat er ook gebeurt.
Woonomgeving en leefbaarheid

Wonen houdt niet op bij de muren van je huis of de schutting om je tuin. De straat, buurt en wijk horen bij het huis. Daarom investeert RWS in de leefbaarheid van de wijk. Dat kan financieel, door buurtfeesten of andere activiteiten mogelijk te maken. Maar ook door bijvoorbeeld de wijkbeheerders mee te laten helpen bij het opknappen van de speeltuin. Of door muren in de wijk aan kunstenaars beschikbaar te stellen voor prachtige muurschilderingen.

Participatie

RWS betrekt huurders op allerlei manieren betrekt bij haar plannen. Bijvoorbeeld via klantenpanels of de huurdersvereniging. De corporatie slaat ook bruggen naar het onderwijs of ondernemers. In Goes-West waren huurders vanaf het begin betrokken bij het ontwerp van hun woning. Wie zich inspant voor de buurt, zet RWS rond de kerst in het zonnetje. De buur die dagelijks kookt voor een ander of in de vakantie op alle dieren let, krijgt dan een mooi cadeaupakket.

Wonen

Uiteindelijk gaat het bij RWS allemaal om prettig en betaalbaar wonen. Woningzoekenden helpt RWS zo snel mogelijk aan een thuis. Keuzevrijheid staat daarbij voorop, ook voor huurders met bijzondere woonwensen of een zorgvraag.