SUIKER UNIE

Noordzeedijk 113
4671 TL Dinteloord
Postbus 100
4750 AC Oud Gastel

Tel. (0165) 525252
Fax (0165) 525255
E-mail: info@suikerunie.com
Website: www.suikerunie.com

Aantal medewerkers: 757
Vestigingsjaar: 1907
Kwaliteitsnorm:
- ISO 9001
- ISO 14001
- BRC
- IFS
- Riskplaza

Suiker Unie verwerkt suikerbieten en ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Haar fabrieken voor de productie van suiker in Dinteloord, Vierverlaten en Anklam (Noordoost-Duitsland) behoren tot de modernste van de wereld. Net als de fabrieken in Puttershoek en Roosendaal die droge- en vloeibare suikerspecialiteiten produceren. Het grootste deel wordt afgenomen door industriële klanten die suiker verwerken in voedingsmiddelen zoals frisdranken, brood en zuiveltoetjes.

Daarnaast levert Suiker Unie suiker aan de retail en foodservicemarkt. In de supermarkt zijn de kristalsuiker, klontjes en sticks, basterdsuiker, kandij en stropen te vinden onder de merknaam Van Gilse.

Royal CosunMB

Suiker Unie is onderdeel van Royal Cosun. Dit internationale concern ontwikkelt, produceert en vermarkt natuurlijke voedingsmiddelen en -ingrediënten. Royal Cosun is een coöperatie van ongeveer 10.000 akkerbouwers. Het concern realiseert een jaaromzet van ongeveer 1,8 miljard euro en heeft ruim 4.000 medewerkers in dienst.

Op dit moment mag Suiker Unie binnen de huidige Europese marktordening niet meer bietsuiker voor voeding produceren dan het toegewezen quotum. De marktordening bestaat over een paar jaar niet meer. Dit creëert nieuwe mogelijkheden en daar spelen we nu al volop op in door bijvoorbeeld uitbreiding van de productiecapaciteit en suikerproductie buiten de bietencampagne.

Hiervoor worden o.a. bij de productielocaties diksaptanks in gebruik genomen. Diksap is ook erg belangrijk voor het aanwenden van biobased producten, dat in de toekomst steeds belangrijker zal worden. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de missie van Suiker Unie: Suiker Unie wil de beste zijn in het optimaal en op duurzame wijze tot waarde brengen van alle componenten van de suikerbiet ten behoeve van haar klanten, telers en medewerkers.

Biobased economy en AFC Nieuw Prinsenland

Suiker Unie streeft ernaar om zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan de keten. Het wil de suikerbiet optimaal benutten, door ook (rest)producten te verwerken tot bijvoorbeeld diervoeding, groen gas of biobased grondstoffen. Suiker Unie is een aantrekkelijke partner voor nieuwe partijen zoals de chemische industrie, die biochemische producten uit (rest)producten wil maken.

Een project dat de ontwikkelingen rond de biobased economy faciliteert en stimuleert is Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland bij de suikerfabriek in Dinteloord in West-Brabant. Een nieuw bedrijventerrein voor bedrijven uit en verbonden aan de agro- en levensmiddelensector van 50 ha. uitgeefbaar en daarnaast 250 ha. glastuinbouw bij de suikerfabriek in Dinteloord. Door clustering van bedrijven op het AFC Nieuw Prinsenland ontstaan allerlei kansen en mogelijkheden voor winstgevende symbiose en samenwerking tussen bedrijven. Het gaat daarbij niet alleen om uitwisseling en hergebruik van (rest)stromen zoals warmte, gezuiverd water, biomassa en CO? of om gezamenlijk gebruik van installaties, maar ook om personeel en opleiding, kennis en ervaring, R&D en innnovatie.

De suikerfabriek kan biomassa leveren, waaruit anderen grondstoffen halen. Deze grondstoffen kunnen na bewerking in de chemische industrie toegepast worden ter vervanging van de huidige fossiele grondstoffen. Dat leidt uiteindelijk tot minder CO2-emissie. Het gezuiverde water uit de suikerfabriek (de suikerbiet bevat veel water) wordt verder gezuiverd tot bijna demiwater kwaliteit en kan gebruikt worden als gietwater voor de glastuinbouwbedrijven. Restwarmte van de suikerfabriek en andere bedrijven kan gebruikt worden voor het verwarmen van de kassen. Restmaterialen van de glastuinbouw- en agro- & foodbedrijven kunnen uiteindelijk in de biomassavergistingsinstallatie verwerkt worden tot biogas.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!