TECHNOTRON B.V.

Logo TECHNOTRON B.V.

Buys Ballotstraat 5,
4507 DA Schoondijke

Tel. (0117) 407200

E-mail: info@technotron.nl
Website: www.technotron.nl

Technotron

De onderscheidende kracht van Technotron is dat wij onze mechatronische kennis op een efficiënte manier inzetten. Dit doen wij voor sterk uiteenlopende, bedrijfsspecifieke vraagstukken. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij vanaf het allereerste ontwerp rekening houden met bedieningsgemak,  meerjarenperspectief en actuele  wet- en regelgeving.

Technotron ontwerpt en bouwt uiteenlopende (besturings-) en energiesystemen. Deze systemen vinden wereldwijd hun weg naar de industrie en petrochemie, machinebouw, utiliteit en de offshore en maritieme markt. Deze systemen zijn zo divers dat een eenvoudige opsomming nooit volledig kan zijn. Daarom geven wij u met deze website een uitgebreid beeld van de projecten die wij succesvol hebben uitgevoerd. Overtuig uzelf; laat onze mechatronische kracht ook voor u werken!

Technotron en Engineering/Industriële automatisering

Autocad, Eplan Electric P8, Labview, Siemens TIA portal, WinCC-Flexible, Easy-soft (Moeller) en servogeregelde aandrijvingen; industriële automatisering vormt een voortdurende uitdaging. Machines en geautomatiseerde  processen moeten efficiënt worden ingericht en een zo optimaal mogelijke prestatie neerzetten.  Wij beschikken hiervoor over volop kennis en knowhow op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouw. Hiermee kunnen wij machines en processen zodanig besturen dat deze niet alleen efficiënt maar ook duurzaam zijn. Daarbij hebben wij niet alleen oog voor energieverbruik maar ook voor uitval, afval en storingen. Met slimme detectie- en schakeltechnieken helpen wij industriële processen verder.

Technotron en industrie

Technotron bewijst zijn kracht in het segment in de industrie. Regelmatig  leveren wij besturingen voor machines die als stand-alone of juist in een geïntegreerde omgeving functioneren.  Natuurlijk is Technotron ook de juiste partner voor het automatiseren van complete industriële processen. Automatisering en elektronicaontwerp vormen een belangrijk deel van onze kernactiviteiten. Wij hebben ervaring met nieuwbouw, vervanging en de migratie van oud naar nieuw. Kenmerkend voor ieder project dat wij uitvoeren, is het bedrijfsspecifieke maatwerk. Technotron levert dit door de besturingen in te richten volgens de wensen van de klant,  door het maken van koppelingen met andere pakketten of door een custom-made oplossing aan te bieden.

Machinebouw

In tal van industrieën bewijst Technotron zijn kracht. Het automatiseren van verpakkingslijnen, robotiseren van bewegingen, ontwikkelen van landbouwmachines; op iedere mechatronische vraag formuleren onze afdelingen engineering en productie een klantspecifiek antwoord. Bovendien, omdat wij het hele traject, van ontwerp tot engineering en installatie, in eigen beheer uitvoeren, kunnen wij snel en flexibel reageren op de wensen en vragen van onze afnemers.

Offshore / Maritiem

De offshore industrie en bedrijven die maritiem actief zijn, stellen specifieke eisen aan de besturings- en energiesystemen van Technotron. Meer dan in welke branche ook, dienen onze engineers bij het ontwerp rekening te houden met de invloeden van water, wind, weer en zout. Daarnaast is bedrijfszekerheid, met name op zee, een absolute voorwaarde voor een succesvol ontwerp.

Food

Technotron is actief in de voedselindustrie en ontwikkelt aan de hand van klantspecificaties besturingssystemen voor bijvoorbeeld sorteermachines, snijmachines voor vruchten en groenten en  verpakkingsmachines. Wij voeren deze projecten veelal uit in opdracht van lokale machinebouwers. Onze kracht is dat wij onze opdrachtgever tot in detail adviseren over veiligheid en bedieningsgemak enerzijds en kwaliteit, kostprijs en betrouwbaarheid anderzijds. Door in een vroeg stadium vanuit verschillende disciplines mee te denken met de opdrachtgever, realiseren wij kostenbesparingen in de ontwikkeling en engineering.

Utiliteit

Schakelen, beveiligen, meten, melden en (conventioneel) besturen; onze opdrachtgevers verwachten veel van hun elektrotechnische  installaties. Energiedistributiesystemen,
kabelmanagementsystemen en gebouwautomatisering; deze dagelijkse uitdagingen maken van onze professionals echte allrounders.

Lees ook het interview met Roland van Beveren, directeur bij Technotron.

Interview met de onderneming

Waarom kiest niet ieder bedrijf voor predictief (voorspellend) onderhoud? “Dat is een goede vraag. Dat verbaast mij ook nog steeds”, zegt Jos Langerak, die binnen Technotron de afdeling InSpect 21 heeft opgezet. “Met predictief, conditiegebaseerd onderhoud, kun je slimmer werken, slimmer onderhoud plegen, en het is absoluut veel goedkoper. Meer en meer bedrijven ontdekken dat, en kloppen bij ons aan.” Brandjes blussen Toch gebeurt in veel bedrijven het onderhoud nog steeds ‘puur correctief’: het ‘brandjes blussen’ als er een probleem is. Daarnaast is er het preventieve onderhoud, op gezette tijden. De productielijn wordt dan stilgelegd om onderhoud te plegen of onderdelen te vervangen. Maar ook dat is volgens Langerak niet effectief. “Bij dat openhalen en vervangen is de remedie soms erger dan de kwaal”, zegt Langerak. “Soms beschadig je dan juist iets. Bovendien kost het tijd, zowel in uren voor personeel als in...

Volledig interview »