TRITIUM ADVIES B.V.

Collse Heide 48, 5674 VN Nuenen
Tel. (040 ) 2951951
E-mail: info@tritium.nl
Website: www.tritium.nl

Vestigingen

 Tritium

    TRITIUM PRINSENBEEK
Tritium Nuenen (hoofdkantoor)
Collse Heide 48
5674 VN Nuenen 

T. 040 29 51 951
   

Tritium Prinsenbeek
Groenstraat 27
4841 BA Prinsenbeek

T. 076 54 29 564

TRITIUM NEER     TRITIUM ARKEL
Tritium Neer
Steeg 27
6086 EJ Neer

T. 0475 49 81 50
   

Tritium Arkel
Vlietskade 1509
4241 WH Arkel

T. 0183 71 20 80

Tritium Advies, voor vraagstukken over bouwen, milieu en veiligheid

Wie gaat bouwen, komt voor verschillende uitdagingen te staan met betrekking tot milieu, ruimtelijke ordening en veiligheid. Of het nu gaat om bedrijven, particulieren of overheden, Tritium Advies B.V. neemt deze zorg graag uit handen.

Consultancy voor bouwen, milieu en veiligheid

Tritium Advies B.V. is een landelijk opererend adviesbureau dat ontzorgt op het gebied van bouwen, milieu en veiligheid. Hierbij staan resultaat en klantgerichtheid centraal. Dit betekent dat Tritium een totaaloplossing biedt als het gaat om milieuonderzoeken en ruimtelijke plannen. Kenmerkend voor onze werkwijze is daarbij dat we flexibel, servicegericht en snel zijn. En alles gebeurt vanzelfsprekend in een informele en enthousiaste sfeer.

Bestemmingsplannen en onderzoeken

Vaak staat u er niet bij stil, maar bij het vestigen of wijzigen van een bedrijf komen een hoop zaken kijken. Zaken waar u misschien niet eens aan gedacht had. Zo kan het voorkomen dat voor uw bedrijf het bestemmingsplan moet worden gewijzigd en een omgevingsvergunning moet worden verleend. Of wellicht is er onderzoek nodig om te kijken of er sprake is van verontreiniging.

Tritium Advies B.V. helpt ook bij het aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Zo kunnen er bijvoorbeeld onderzoeken ten aanzien van brand, geluid, energie en daglicht nodig zijn om een omgevingsvergunning (Wabo) te krijgen. Daarnaast helpt Tritium u op het gebied van kwaliteit- en managementsystemen, milieu, veiligheid en arbeidshygiëne.

Geluid & bouwfysica

Er zijn verschillende wetten, normen en richtlijnen die voorschrijven waar geluid en bouwfysica aan moeten voldoen. Tritium’s  specialisten gebruiken deze om voor u een goed woon-, werk en leefklimaat te waarborgen. U moet dan denken aan een aangename akoestiek of temperatuur. Het bedrijf staat u dus graag bij op dit gebied, zeker ook als u kiest voor duurzaam bouwen.

Bodem

De specialisten op deze afdeling houden zich bezig met alles wat met de milieuhygiënische en civieltechnische eigenschappen van de bodem te maken heeft. Het gaat hierbij om de volgende aspecten van bodemprojecten:

 • asbestonderzoek;
 • aanleg kabels en leidingen;
 • infiltratieonderzoek;
 • weg- en rioolreconstructie;
 • asfaltonderzoek;
 • gebiedsgericht grondwaterbeheer;
 • waterbodemonderzoek;
 • bodemonderzoek Activiteitenbesluit;
 • bodemsaneringen;
 • aan- en verkoop;
 • bodembescherming;
 • partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit;
 • Veiligheid- en gezondheid bij werken met verontreinigde grond.

Water & lucht

Het meten van uitstoot van milieugevaarlijke stoffen naar de buitenlucht, de zogenaamde emissiemetingen zijn onderdeel van de afdeling water en lucht. Daarnaast houden de specialisten van Tritium zich bezig met afvalwateronderzoek en intern klimaatonderzoek.

Kwaliteit, arbo en milieu

Tritium Advies B.V. kan u helpen bij kwesties over veiligheid, milieu en arbo. Zo moeten het bedrijfsnoodplan, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de arbo goed geregeld zijn.

Voorts kan Tritium u ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een zorg- of managementsysteem op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en/of duurzaamheid.

Ruimtelijke ordening

Voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan wordt er enerzijds gekeken naar de theoretische kant (beleid en juridisch) en anderzijds naar de praktijk (de omgeving zelf). Voor dat laatste kijkt Tritium onder meer naar de volgende aspecten:

 • archeologie;
 • bodemkwaliteit;
 • luchtkwaliteit;
 • water;
 • flora & fauna;
 • milieuzonering;
 • industrie-, horeca- of verkeerslawaai;
 • planschade.

Tritium Advies B.V. kan u dus op het hele gebied van bouwen, milieu en veiligheid van een passend advies voorzien.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!