VINÇOTTE NEDERLAND B.V.

Takkebijsters 8
4817 BL Breda
Postbus 6869
4802 HW Breda

Tel. (076) 571 22 88

E-mail: info@vincotte.nl
Website: www.vincotte.nl

Onafhankelijke keuringsinstantie

Vinçotte Nederland is een onafhankelijke keuringsinstantie met vijf regionale steunpunten in Nederland. Zo vindt u Vinçotte onder andere in Breda, Rotterdam en Terneuzen. Vinçotte Nederland is onderdeel van de Vinçotte Groep dat wereldwijd ruim 15.000 industriële klanten bedient. De onafhankelijk dienstverlener biedt u uiteenlopende diensten om uw reputatie te verhogen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

Niet-destructief onderzoek

Om de integriteit van uw producten te bevorderen, verzorgt Vinçotte Nederland verschillende soorten onderzoek, zoals, niet-destructief onderzoek. De expertise die Vinçotte heeft op dit gebied vertaalt zich in uitgebreide diensten bij zowel nieuwbouw, onderhoud als periodieke controles. Dit zijn:

 • Radiografisch onderzoek – röntgen/gamma
 • Ultrasoon onderzoek (manueel, TOFD, Phased Array, Pulse echo, Corrosie mapping)
 • Warmtewisselaaronderzoek
 • 3D-laser (oppervlakteschade)
 • Magnetisch oppervlakteonderzoek
 • Penetrant oppervlakteonderzoek
 • Hardheidsonderzoek
 • Materiaalanalyse PMI
 • Visueel onderzoek
 • Enz.

Drukapparatuur keuringen

Vinçotte is een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangemelde en aangewezen instantie (Notified Body) in het kader van de Europese Richtlijn drukapparatuur PED 97/23/ EG en aangewezen keuringsinstantie (AKI) in het kader van Keuring voor Ingebruikneming, beoordeling druksystemen en keuringen in de gebruiksfase, alles volgens het Warenwetbesluit Drukapparatuur.

Vinçotte verzorgt de volgende keuringen:

Nieuwbouwfase: keuring PED

·         Type onderzoek

·         Ontwerp onderzoek

·         Toezicht op eindcontroles

·         EG-eenheidskeuringen

·         Uitvoeringsmethoden van permanente

·         Verbindingen en de vakbekwaamheid van personen die deze verbindingen maken (LK/LMK)

Nieuwbouwfase: overige keuringen

·         Opslagtanks (PGS 29)

·         Pijpleidingen (NEN 3650)

Keuring voor ingebruikneming

·         Verificatie gebruiksaanwijzingen en markeringen van de drukapparatuur

·         Controle uitwendige toestand

·         Controle werking veiligheidsappendages en onderdruk staande appendages

·         Controle van de opstelling van de drukapparatuur

Keuring in de gebruiksfase

·         Herkeuringen (vaste termijnen)

·         Wijzigingen

·         Reparaties

·         Intredekeuring

·         Keuring van opslagtanks PGS29/EEMUA 159

·         Begeleiding bij het opstellen van herbeoordelingplannen

Vendor inspecties

·         Beoordelingen van ontwerpen

·         Keuringen van laswerk, materialen, kwalificaties, procedures, maatvoering en hydrostatische drukapparatuur

 

Keuring hijs- en hefwerktuigen

Vinçotte Nederland is een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen keuringsinstantie in het kader van het Warenwetbesluit machines betreffende de keuring en certificatie van hijs- & hefwerktuigen. Vinçotte Nederland beschikt over de ervaring en certificeringen voor de keuring en inspectie van diverse hijs- en hefwerktuigen

 • Mobiele kranen en torenkranen
 • Havenkranen, containerkranen en rollend materieel voor containerbehandeling
 • Heftrucks, laagwerkers, verreikers
 • Machinistenliften (opstellingen en periodieke keuringen)
  Graafmachines en andere grondverzetmachines
 • Enz. 

Vinçotte Nederland keurt overeenkomstig de certificatieschema’s van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT).

Keuringenattracties en speeltoestellen

Vinçotte Nederland biedt uitgebreide diensten voor inspecties en keuringen tijdens bouw, ingebruikname en de gebruiksfase van attracties en speeltoestellen. Het bedrijf is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen keuringsinstantie. In het kader van het Warenwetbesluit Attractie- & speeltoestellen mag Vinçotte Nederland o.a. keuringen uitvoeren, certificaten van goedkeuring afgeven en merken van goedkeuring aanbrengen.

Naast bovengenoemde inspecties en keuringen, voert Vinçotte Nederland ook nog elektrotechnische keuringen uit, zoals activiteiten in het kader van ATEX 137. Daarnaast kunnen zij u van dienst bij systeemcertificatie en verzorgen zij o.a. NDO opleidingen.

Sociaal verantwoordelijk en duurzaam bedrijf

Vinçotte biedt u een breed dienstenpakket en maatoplossingen. Het is haar visie om uw verwachtingen ten aanzien van kwaliteit te overtreffen. Vinçotte Nederland  handelt vanuit een sociaal maatschappelijk besef en stelt de duurzaamheid van het bedrijf en de maatschappij voorop. Dit gebeurt vanuit een gedegen kennis, een flexibele houding en een uitstekende service. Integriteit, passie voor de klant, (zelf)ontwikkeling en (zelf)respect zijn die vier kernwaarden van de gespecialiseerde keuringsinstantie.

Kwaliteit

Kwaliteit spreekt bij Vinçotte Nederland uit het continu investeren in haar medewerkers. Daarnaast beschikt ze over het VCA** certificaat, de erkenning Hobéon SKO opleidingen en het Kenteq certificaat Erkend Leerbedrijf.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!