WEENER XL

Logo WEENER XL

Van Herpensweide 1
5231 's-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 86 15

E-mail: weenerxl@s-hertogenbosch.nl
Website: www.weenerxl.nl

WeenerXL

Weener XL

Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij zijn er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Weener XL biedt een totaalpakket, waarbij passend werk en participatie voorop staan. We voorzien in (aanvullend) inkomen voor mensen die daarvoor een beroep op ons doen en toetsen of zij daar recht op hebben.

Werkgevers

Voor werkgevers is Weener XL dé partij om sociaal rendabel ondernemen vorm te geven. Als u werknemers zoekt bent u bij ons aan het juiste adres. Wij beschikken over een divers bestand van werkzoekenden en bieden advies en begeleiding. Daarnaast kunt u werk aan ons uitbesteden op het gebied van: Post & Logistiek, Verpakken & Assemblage, Terrein- en Groenonderhoud en we bieden diensten op maat.

Met elkaar

Weener XL zet in op structurele samenwerkingsverbanden en partnerships. Door een duurzame relatie op te bouwen met onze klanten en opdrachtgevers, zorgen we voor vertrouwen en continuïteit. Ook zoekt WeenerXL de samenwerking met collega werkbedrijven, ketenpartners en andere organisaties, die zich inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken 

Weener XL is ontstaan uit de samenvoeging van SW-bedrijf Weener Groep en een groot deel van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ). Bij Weener XL werken ruim 2050 mensen. Circa 300 ambtenaren, 1000 medewerkers met een SW-dienstverband, 145 mensen in een werkervaringsplaats en 240 mensen bij re-integratievoorziening Aan de slag. Ook participeren zo'n 700 mensen als vrijwilliger, mantelzorger of via arbeidsmatige dagbesteding.   

Lees ook de blogs met succesvolle verhalen over onze dienstverlening. 

Lees ook de nieuwspagina voor het meest actuele nieuws. 

Interview met de onderneming

 Een stad van netwerken, zo omschrijft Van ’t Erve Den Bosch. “We doen zaken met ruim 350 bedrijven. Zij weten uit ervaring dat we nog veel meer bieden dan alleen mankracht voor de groenvoorziening en de schoonmaakindustrie.” Meedoen in de samenleving Net zoals alle mensen in de bijstand en beschut vanuit de Participatiewet, wordt iedereen die onder de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening valt, ook door het bedrijf begeleidt naar passend werk. Het bedrijf streeft ernaar zoveel mogelijk mensen mee te laten draaien in de samenleving of dat nu met een sneltreinvaart gebeurt of met kleine stapjes. Werken staat voorop en waar nodig helpt Weener XL mensen op weg met taalonderwijs en sollicitatietraining. Eigen kracht Het bedrijf geeft aan eerder en scherper dan anderen in te zetten op werk op basis van loonkostensubsidie. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers die een werkzoekende vanuit de participatiewet in dienst nemen. De werkzoekende heeft...

Volledig interview »