home » bedrijven » Bouw »

WEIJERS RIOOLTECHNIEK

Logo WEIJERS RIOOLTECHNIEK

Hogelandseweg 9
6545 AC Nijmegen

Tel. (024) 6751152

E-mail: info@weijersriooltechniek.nl
Website: www.weijersriooltechniek.nl

Gooi uw geld niet in het putje

Heeft u wel eens het laatste restje jus door uw gootsteen weggespoeld? Als je dit vaak doet, raakt de afvoer vroeg of laat een keer verstopt. Dat geldt natuurlijk ook voor keukens in horeca gelegenheden of bedrijven waar vloeibare afvalstromen afgevoerd moeten worden. Weijers Riooltechniek houdt zich dagelijks bezig met rioolreiniging, rioolinspectie en afvalverwerking van olie- en vetafscheiders.

Olie- en vetafscheiding

Restaurants, bakkerijen en slagerijen hebben allemaal een vetput. Zo’n put filtert het water uit het vet. Zulke afscheidingsinstallaties dienen regelmatig, minimaal twee keer per jaar, gecontroleerd te worden op een juiste werking en de resterende opvangcapaciteit. Als de afscheider bijna vol is, moeten de vetten worden afgevoerd. Ook voor de afvoer van oliën bij garages, wasstraten en tankstations gelden strenge eisen. Weijers Riooltechniek zorgt voor het legen en onderhouden van de olie- en vetafscheiders, waardoor ze naar behoren blijven werken. We zuigen het afval op en reinigen de afscheider zelf. Daarna wordt uiteraard ook de put zelf nog geïnspecteerd op eventuele gebreken, om ook toekomstige problemen voortijdig de kop in te drukken.

Rioolbeheer

Naast de olie- en vetafscheiding reinigt en inspecteert het Nijmeegse rioleringsbedrijf de grote rioleringen van gemeenten en bedrijventerreinen. Door bladeren of slib kan het regenwater soms niet goed weglopen waardoor putten in de straat of op uw terrein onder water komen te staan. Weijers haalt bladeren en slib uit de riolen en controleert het riool op eventuele beschadigingen. 

Rioolinspectie

Rioolinspectie is een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van Weijers Riooltechniek. We brengen de toestand van het riool in kaart. Hoe ziet het riool eruit en hoe ligt het in het terrein? Een op afstand bestuurbare camera rijdt door het riool van put naar put. Onderweg controleert de inspecteur bovengronds de conditie van de buis. Hij kijkt of er scheuren zichtbaar zijn, of de verbindingen goed zijn, of er sprake is van wortel ingroei, etc. De camera meet ook hoeveel afschot er in het riool zit (hellingshoekmeting). De inspectiegegevens en het gemaakte beeldmateriaal leiden tot een uitgebreid inspectierapport. 

3D putinspectie

Als eerste in Nederland beschikte Weijers Riooltechniek over de geavanceerde Panoramo 3D-putinspectietechniek. Met deze 3D-camera kunnen we uw rioolputten geheel in beeld brengen. Putten kunnen zes keer sneller geïnspecteerd worden en het betreden van putten en schachten met alle bijbehorende risico’s behoort op deze manier tot het verleden. 

Opleveringsinspecties voor nieuwbouw

Wanneer er een nieuw bedrijventerrein wordt gebouwd of een nieuwe woonwijk, dan moet het oude riool misschien verwijderd worden. Dat mag pas als het gereinigd is. Weijers Riooltechniek reinigt het oude riool en verzorgt de inspectie en rapportage van het nieuwe riool. Een bouwbedrijf dient namelijk de nieuwe rioolaanleg in kaart te brengen voor de gemeente.  

Gladheidsbestrijding

In de wintermaanden kunt u bij Weijers Riooltechniek ook terecht voor gladheidsbestrijding. U bent verantwoordelijk voor alle mensen die op uw terrein komen, zowel voor klanten als voor uw eigen personeel, dus voorkom ongelukken door gladheid. We hebben strooiwagens en sneeuwschuivers, maar kunnen ook zorgen voor het plaatsen en bijvullen van strooibakken. We staan 24 uur per dag klaar om uw bedrijventerrein en openbare wegen weer begaanbaar te maken. 

Voorkom hoge kosten

Heeft u vloeibare afvalstromen? Zorg dan voor een regelmatige controle en reiniging van uw olie- of vetput. Voorkom verstopping. Met goed onderhoud kunt u problemen of schade, en dus hoge kosten, voorkomen.