WVS

Logo WVS

Bosstraat 81
4704 RL Roosendaal
Postbus 1130
4700 BC Roosendaal

Tel. (0165) 596500 (Algemeen)
Tel. (0165) 596555 (Zakelijk)

E-mail: info@wvs.nl (algemeen)
E-mail: verkoop@wvs.nl (zakelijk)
Website: www.wvs.nl

WVS als belangrijke schakel in arbeidsvraagstukken

Leerwerkbedrijf WVS heeft zich in de afgelopen jaren in razend tempo ontwikkeld tot een belangrijke speler op de arbeidsmarkt, zelfs buiten de regio. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden, worden meteen arbeidsvraagstukken van werkgevers opgelost.

WVS is een recent hervormde organisatie, met negen West-Brabantse gemeenten als aandeelhouders en partners die zich bezig houdt met het re-integreren van mensen in de arbeidsmarkt. In trajecten van  een half jaar tot een jaar, worden inwoners van de gemeenten begeleid en ontwikkeld richting werk. Omdat de organisatie een SW-achtergrond heeft zijn er ook nog ongeveer 2200 mensen werkzaam die bij WVS zelf, veelal in de schoonmaak, groenvoorziening, co-packing en postbezorging. Ook die voorzieningen worden zoveel mogelijk ingezet als instrumenten voor het ontwikkelen van mensen richting een reguliere baan.

Maatwerk

In de regio is logistiek een grote sector, waarin WVS een rol van betekenis weet te vervullen. Deels door mensen op te leiden voor dienstverbanden, deels door er teams te plaatsen die op locatie werkzaamheden verzorgen. Waar nodig met een eigen begeleider, maar steeds vaker zijn betrokken werkgevers prima in staat dit zelf in goede banen te leiden. Hetzelfde geldt voor productie en werkzaamheden als in- en ompakken, al wordt een deel daarvan – indien gewenst – ook nog op een WVS-locatie verzorgd.

De waarde van sociaal ondernemerschap

René van Broekhoven is woordvoerder bij WVS en vertelt dat zijn organisatie het zeer toejuicht dat steeds meer werkgevers de waarde inzien van sociaal ondernemen. “Bedrijven zien dat het werkt”, stelt hij vast. “Het heeft echt een vlucht genomen, ook omdat het rendeert natuurlijk.” Via samenwerkingsverbanden als het WerkgeversServicepunt West-Brabant worden mooie koppelingen gemaakt en ziet het bedrijfsleven wat er allemaal kan. WVS is onderdeel van de specialisten binnen dit aanspreekpunt die praktijkgericht zoeken naar mogelijkheden en matches in de arbeidsmarkt. “Er is in bepaalde sectoren echt krapte”, vertelt René. “Met het WSP hebben we knowhow en aanbod gebundeld. Zo weten we veel werkgevers toch aan oplossingen te helpen, deels met mensen die via ons nieuwe kansen krijgen.”

Verbinding zoeken

Verbinding houden met de regio is voor WVS erg belangrijk voor het behalen van de doelstellingen, zichtbaar blijven net zo goed. Van Broekhoven: “Daarom zijn we ook aangesloten bij RegioinBedrijf. We krijgen er de nodige aandacht, vooral online en dat is voor het vergroten van ons netwerk natuurlijk belangrijk. We realiseren doelstellingen alleen als we dat samen met betrokken partners en werkgevers doen.”

Naast regionale samenwerkingen sluit WVS eveneens steeds vaker aan bij provincie-brede initiatieven, legt het hoofd Marketing & Communicatie uit. “We werken onder meer samen met de werkgeversorganisatie NVO-NCW, het UWV en andere leerwerkbedrijven. Hiermee kunnen we tevens bovenregionaal mensen plaatsen en matchen vanuit de vraag van werkgevers elders.” Zo is WVS in enkele jaren een hernieuwde speler op de arbeidsmarkt geworden, die een belangrijke schakel vormt in de arbeidsmarkt.