home » bedrijven » Bouw »

ZIJLSTRA INFRA B.V.

Logo ZIJLSTRA INFRA B.V.

Distributiestraat 55
4283 JN Giessen
Postbus 40
4284 ZG Rijswijk

Tel. (0183) 441222
Fax (0183) 441555
E-mail: info@zijlstrainfra.nl
Website: www.zijlstrainfra.nl

Aantal medewerkers: 30
Vestigingsjaar: 1954

Zijlstra Infra BV

De aannemer die ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt

Sinds 1954 is Zijlstra infra bv actief in de grond-, weg- en waterbouw. Vanuit Zeeland is vooruitstrevend gestart met de werkzaamheden. Dit heeft uiteindelijk geleid naar de huidige vestigingsplaats Giessen van waaruit de projecten georganiseerd en gerealiseerd worden met een deskundig team van 25 medewerkers.

Vooruit kijken is dat wat Zijlstra in het verleden sterk heeft gemaakt en wat ons, ook nu, sterk houdt. De veranderende markt en nieuwe contractvormen vragen een flexibele instelling. Voor welke contractvorm ook gekozen wordt, met alle varianten hebben wij ruime ervaring opgedaan en kunnen wij opdrachtgevers van dienst zijn.

Complexe weg- en waterbouwkundige projecten

In de regio Roosendaal-Oss wordt er voor ca. € 8 mln omzet gerealiseerd maar ook buiten die regio zijn wij actief. En zeker niet alleen op het gebied van de reguliere onderdelen binnen ons vakgebied. Met name voor de complexe weg- en waterbouwkundige projecten hebben wij onze kwaliteiten bewezen getuige de opdrachten ‘Het Kompas’ en ‘Waterfront de Veene’ waar de praktische en constructieve kwaliteiten van Zijlstra infra bv optimaal tot hun recht zijn gekomen.

Modern materieel, betrokken personeel

Opdrachtgevers zijn bij ons verzekerd van modern materieel en betrokken personeel waarmee de kwaliteit gegarandeerd is. Omdat wij al meer dan 60 jaar ervaring hebben in ontwerp en realisatie van projecten op het gebied van de (natte) infrastructuur streven wij naar maatwerk voor onze opdrachtgevers. Daarbij dragen wij ook zorg voor de constructieve aspecten die daarbij van belang zijn. Wij leggen daarbij de nadruk op samenwerken met opdrachtgevers door gebruik te maken van de vakspecialisten waarover wij binnen ons eigen netwerk beschikken. In teamverband komen wij samen met u tot de oplossing met een uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding zodat wij ons kunnen blijven profileren als dé aannemer die ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt waarbij uw wens centraal staat.

Toekomstvisie

Door alle ervaringen in de afgelopen jaren met projecten waarbij gekozen is voor nieuwe contractvormen hebben wij ons op basis van ontwerp, kwaliteit, prijs en onderhoud kunnen onderscheiden in de markt. Of het nu gaat om vooronderzoek, vergunningen, materiaalkeuze, uitvoeringstechniek of communicatietrajecten, in alle fasen van het proces. Zijlstra infra bv heeft de beschikking over deskundige en vakbekwame medewerkers. Deze ervaringen leveren voldoende kennis op om opdrachtgevers al in een vroegtijdig stadium een ‘vaste prijs’ te garanderen waarbinnen een project kan worden gerealiseerd.

Ook onderhoudscontracten bij Zijlstra Infra BV

Hieraan gekoppeld kunnen opdrachtgevers ook meerjarige onderhoudscontracten voor de openbare ruimte bij Zijlstra Infra bv onderbrengen. Vanzelfsprekend blijven wij geïnteresseerd in projecten die nog op de traditionele wijze openbaar/meervoudig onderhands worden aanbesteed. Hierdoor blijven wij ook prijstechnisch scherp en op de hoogte van de marktontwikkeling zonder daarbij afbreuk te doen aan het voor ons gebruikelijke kwaliteitsniveau, zodat wij opdrachtgevers binnen alle contractvormen een eerlijke prijs kunnen bieden en blijven wij dé aannemer die ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt.

Meer weten? Neem contact op met Zijlstra Infra BV.