home » blog » Sales »

Hoeveel elektrische auto's worden er hedendaags gereden?

Hoeveel elektrische auto's worden er hedendaags gereden?
  • Sales

Het zal niet lang meer duren voordat van elk gangbaar type auto een elektrische variant beschikbaar is. De volgende stap wordt dan het gefaseerd overschakelen naar de productie van uitsluitend elektrische varianten. Uiteindelijk zal daarmee een eind kunnen komen aan het gebruiken van fossiele brandstoffen om te voorzien in onze mobiliteitsbehoeften.

Daarmee slaan we een grote slag, want er zal minder sprake zijn van luchtvervuiling en er is minder geluidsoverlast. In de afgelopen zeven jaar is het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen bijna vertienvoudigd.

Snelle groei

Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt elke maand bijgehouden hoeveel elektrische voertuigen in ons land rondrijden. Dat gebeurt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2013 waren het er nog geen dertigduizend. Twee jaar later was het aantal elektrische personenauto’s al bijna verdrievoudigd. In het najaar van 2020 stond de teller al op meer dan 240.000 stuks en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Prognoses geven aan dat in 2040 meer dan de helft van alle nieuwe auto’s elektrisch zal zijn. Het overgrote deel daarvan, namelijk vier vijfde deel, zal volledig elektrisch aangedreven zijn. Het resterende deel bestaat dan uit hybride voertuigen.

Dagwaarde

Een interessante ontwikkeling is dat elektrische auto’s minder snel hun waarde blijken te verliezen. Elke auto is al direct na de eerste rit vanuit de showroom minder waard. De waarde daalt vervolgens steeds een beetje verder, maar bij elektrische auto’s gaat dat minder snel dan bij een auto die op benzine of diesel rijdt. Lange tijd werd gevreesd dat het andersom zou zijn, omdat niet duidelijk was hoe lang een accu mee zou gaan. Je kunt overigens relatief eenvoudig de dagwaarde van een auto berekenen en op die manier bepalen wat een goede vraagprijs zou zijn voor het voertuig.

Vertrouwen

Gebleken is dat het vertrouwen van consumenten in elektrische auto’s in de afgelopen jaren is gestegen. Dat komt niet in de laatste plaats doordat de kwaliteit van met name de accu’s is verbeterd. Daardoor is de actieradius van de voertuigen flink verbeterd. Zeker een derde van alle automobilisten is van plan om bij de volgende aanschaf te kiezen voor een elektrische auto en dat aantal stijgt nog steeds. Een ander positief signaal is dat de verkoop van elektrische auto’s een stijgende lijn bleef vertonen toen de overheid ervoor koos bepaalde stimulerende maatregelen te gaan afbouwen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!