Onze aanpak met betrekking tot het nieuwe ZZP-beleid

Onze aanpak met betrekking tot het nieuwe ZZP-beleid
  • Marketing & Communicatie

'Sinds de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is ingevoerd is daarmee de VAR verdwenen. Met het verdwijnen van de VAR is ook de vrijwaring verdwenen van het risico dat de belastingdienst achteraf oordeelt dat er sprake is van een fictief dienstverband.'

In deze blog gaat Maarten van Ark, directeur van uitzend- en detacheringsbedrijf JS Bouw, dieper in op hoe zij het nieuwe ZZP-beleid aanpakken.

'Daarnaast loopt een werkgever het risico dat een (vermeende) ZZP’er een dienstverband claimt om de gevolgen van zijn “ondernemerschap” bij de opdrachtgever neer te leggen. Bijvoorbeeld bij ziekte, bij einde opdracht en het niet meer hebben van inkomen.

De arbeidswet spreekt van een werknemer (dienstverband) als er sprake is van:

  • Loon
  • Werk
  • Leiding en toezicht (gezagsverhouding)

Dat laatste punt is belangrijk. Wanneer is er sprake van leiding en toezicht en wanneer is er sprake van controle van de opdrachtgever op het werk wat een ZZP’er doet.

Verscherpte handhaving

De Belastingdienst is begonnen in de bouw sector met specifieke controle op de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Het aantal inspecteurs bij de Belastingdienst voor de ZZP-sector is begin dit jaar opgeschaald.

Aanpak en vrijwaring uitzend- en detacheringsbureau JS Bouw

Als uitzend- en detacheringsbureau is het belangrijk om goed onderscheid te maken tussen echte ZZP’ers en vermeende ZZP’ers. Het start voor ons met de vraag of er sprake is van een zelfstandige of met iemand die kiest voor het ZZP schap zonder de consequenties te overzien. Vanzelfsprekend vragen wij door op deze onderwerpen en geven voorlichting aan toekomstige ZZP’ers die door ons willen worden bemiddeld. Zijn alle noodzakelijke zaken op orde?

  • Een recente KVK 
  • Geldig paspoort
  • Een aansprakelijkheidsverzekering
  • VCA
  • Eigen gekeurd gereedschap
  • Worden er reserves opgebouwd

Daarnaast werken wij met een Raamovereenkomst en per opdracht met een overeenkomst van opdracht. Beiden gestoeld op de modelovereenkomst van de Belastingdienst. JS Bouw zorgt voor continuïteit voor de ZZP’er en voor meer dan 3 opdrachtgevers per jaar. Wij werken overigens niet met een A1 verloning.

Wij vrijwaren al onze opdrachtgevers dan ook op zowel fiscale als juridische consequenties.

Vakmanschap

Naast het goed documenteren en vastleggen van gemaakte afspraken is vakmanschap en weten waar een vakman in uitblinkt essentieel. JS Bouw staat voor 3 kernwaarden: Trots, Betrouwbaar & Resultaat. 

Op basis van deze kernwaarden selecteren wij de vakmannen. Naast ons interview en het opvragen van referenties van oud opdrachtgevers, willen wij foto’s zien van gemaakt werk. Wij leveren liever niet dan half. JS Bouw staat op vakmanschap.'

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!