RegioinBedrijf Connect bijeenkomst: inspirerend, interessant en leuk!

RegioinBedrijf Connect bijeenkomst: inspirerend, interessant en leuk!
  • RegioinBedrijf Connect
  • Dianne Huijskens

Boeiende gesprekken, volop interactie en oprechte interesse in elkaars aanpak van bepaalde thema’s. Dát typeert de bijeenkomst van RegioinBedrijf Connect met ruim 90 deelnemers, op 20 juni 2019 in het Guldenberg hotel in Helvoirt.

Veel ondernemers hebben te maken met oplopende personeelstekorten. Dit actuele thema wordt uitvoerig besproken tijdens een interessante paneldiscussie, onder leiding van dagvoorzitter Maartje Hofhuis. Vanuit verschillende invalshoeken wordt het onderwerp aangevlogen en kennis hierover gedeeld. Niet alleen door de vijf panelleden, maar ook door het publiek dat actief meedoet aan het gesprek. 

Panelleden: Louis Pouwels - Luminus / Erik Colijn – Bouwschool Breda /  Yvonne van Hest – Brainport Development /  Frans Hoebink – Arbeidskundig Bureau / Michaël Munnich – Driessen Groep &VNO-NCW

KENNIS DELEN tijdens paneldiscussie

De economie groeit, de technologie neemt een enorme vlucht, maar de bevolking krimpt: 11% in de komende 10 jaar. Er komen dus steeds minder mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dit zijn ontwikkelingen waar we nu op moeten anticiperen, willen we het probleem van het personeelstekort niet nog groter maken. Wat kunnen we doen? 

Paneldiscussie

Creatief zijn

Haal de bezem door HR/recruitment: stop met het opstellen van vacatures die vragen om een ervaren schaap met vijf (of nog meer) poten. Die bestaan allang niet meer! Kijk eens op een andere manier naar CV’s en ga uit van wat een mens kan, niet van wat hij zou moeten kunnen. Wees creatief bij het werven en put uit andere, voor jouw branche niet altijd voor de hand liggende, bronnen: mensen met een migratieachtergrond, vrouwen, vluchtelingen. Alleen al in West-Brabant zijn nog 38.000 mensen zonder baan. Daar liggen zeker nog kansen.

Tijd maken

Maak tijd om mensen goed te begeleiden. Maak het leuk voor je medewerkers. Blijf hen binden en boeien: geef hen individueel de ruimte zich verder te ontwikkelen. Meet tevredenheid, zodat je weet waar je mensen behoefte aan hebben. Millennials stellen nu eenmaal andere eisen aan een baan dan de generaties daarvoor.

Samenwerken

Wees alert op subsidies die voor bepaalde sectoren beschikbaar zijn en die nauwelijks gebruikt worden. Werk samen om kinderen goede voorlichting te geven en jeugdigen op te leiden voor een bepaalde branche, zoals Bouwschool Breda mooi illustreert. Werkgevers kunnen het niet alleen: de samenwerking met overheid en onderwijs is zo belangrijk, maar vaak ook nog zo’n ‘hell of a job’ om dat goed georganiseerd te krijgen. 

INTERACTIE aan de thematafels

Het thema heeft de gemoederen flink beroerd en in de pauze wordt er, onder het genot van een hapje en drankje, volop nagepraat hierover. En dan is het alweer tijd voor de volgende ronde: de thematafels. De deelnemers hebben van tevoren aangegeven bij welk van de 5 tafels ze willen aansluiten. Of ze kozen voor de masterclass Online Marketing. De diversiteit binnen de groepen is groot, waardoor er aan de tafels levendige discussies ontstaan.

Thematafels

High Tech

Bij het thema High Tech komen ze tot de conclusie dat je vooraf goed moet nadenken waarom je wilt automatiseren: ‘Bezint eer ge begint’. Maak dan een gedegen business case en betrek je medewerkers actief bij het implementatieproces.

Logistiek

Bij de thematafel logistiek is de conclusie dat digitalisering een absolute noodzaak is en hét middel om de broodnodige samenwerking binnen de keten te bespoedigen. Willen we koploper blijven, dan moet Nederland het voortouw nemen, ook in standaardisatie.

Arbeidsmarkt

Thematafel arbeidsmarkt bepleit een meer persoonlijke benadering van de medewerker als individu. De ondernemer moet in zijn beleid en bedrijfsvoering veel meer aandacht en waardering hebben voor zijn medewerkers i.p.v. alleen te focussen op de cijfers.

Duurzaamheid

Bij de thematafel Duurzaamheid blijkt dat bedrijven al hard bezig zijn met de transitie naar een meer duurzame samenleving, maar ze krijgen dat niet van vandaag op morgen geregeld. Er liggen kansen, maar we moeten elkaar helpen in een netwerk. Samen op zoek naar de juiste subsidies, techniek, advies, wet- en regelgeving en innovatie.

Onderwijs versus Bedrijfsleven

Bij de thematafel Onderwijs vs Bedrijfsleven zijn de ondernemers tevreden over de skills die studenten hebben. Ze vragen zich wel af hoe er beter kan worden samengewerkt tussen de drie O’s (onderwijs, ondernemers en lokale overheid). Samenwerking tussen bedrijven onderling kan het imago van bepaalde sectoren verbeteren. Ook moeten subsidiemogelijkheden veel inzichtelijker worden gemaakt en moet opleiden gezien worden als een strategie, in plaats van een kostenpost.

Masterclass Online Marketing

De leerlingen hangen aan de lippen van docent Jorick Vliegenberg (Fontys en Greenhouse), die vertelt over de soms ongelooflijke mogelijkheden en vergaande beïnvloeding die met online marketing bereikt kan worden. Door de aansprekende praktijkvoorbeelden en de constante interactie met de klas, loopt deze interessante les zomaar een half uur uit.

Netwerken

CONNECTIE tijdens het eten

Tijdens het afsluitende Walking Dinner, op het door bossen omzoomde terras, wordt er door veel deelnemers nog lang nagepraat. Topics van de diverse thematafels en de master class worden gedeeld. Bij het afscheid nemen vermelden de deelnemers vaak hoe inspirerend, interessant en goed georganiseerd deze RegioinBedrijf Connect was. En wordt de hoop uitgesproken om het onderwerp personeelstekort nu ook echt beet te pakken en om te zetten in concrete acties: “Want met alleen maar praten, komen we er niet.”

Op naar de volgende bijeenkomst op 14 november 2019 op Landgoed Ulvenhart!

Auteur: Dianne Huijskens 

Bekijk alle foto's van het event op deze pagina.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!