home » blog » Sales »

Voor Heembouw is circulair ontwerpen en bouwen een kwestie van gewoon doen

Voor Heembouw is circulair ontwerpen en bouwen een kwestie van gewoon doen
  • Sales
  • Heembouw

Heembouw is één van de ondertekenaars van de Malieveldverklaring. Waarom? Omdat wij als ontwerpende bouwer intrinsiek gemotiveerd zijn om samen met andere partijen de transitie naar emissievrij ontwerpen én bouwen waar te maken.

In deze blog doet Heembouw een oproep aan gemeenten om echt het verschil te maken. Is uw gemeente een van de eerste met een circulair distributiecentrum binnen de gemeentegrenzen? 

In 2030 moet 50% van de bouwmaterialen circulair zijn. Daar wachten we niet op. Omdat we als ontwerpende bouwer de hele keten van initiatief en ontwerp tot en met onderhoud en renovatie in huis hebben, kunnen we ook echt het verschil maken. Wij zijn gewend om de verbinding te leggen tussen verschillende schakels en de belangen van verschillende partijen samen te brengen. Dat is nodig om tot verandering te komen die we allemaal voor ogen hebben. 

Gesloten kringloop in ons eigen bedrijf

“We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én zijn oprecht gedreven om het beter te doen”. Dit is het vertrekpunt bij alles wat we bij Heembouw doen en geldt dus ook voor onze circulaire ambitie. Het gaat over een andere mindset. Niet langer bouwen zonder na te denken over de toekomst, over wat er aan het eind van de gebruiksfase met een gebouw gebeurt.

Heembouw

We leren door gewoon te doen. De nieuwe huisvesting voor Heembouw Kantoren in Berkel en Rodenrijs, was voor ons een mooie test- en showcase. Door ons eigen architectenbureau geheel vanuit een circulaire, duurzame en gezonde gedachte ontworpen. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire en biobased materialen, ook in het interieur. En hebben we materialen uit onze eigen oogstprojecten kunnen toepassen. Een gesloten kringloop binnen ons eigen bedrijf dus. 

Ontwikkeling Circulair distributiecentrum

We willen circulaire oplossingen aantrekkelijk maken voor de markt. Geen standaardconcepten of standaardoplossingen. Altijd maatwerk, met de klantvraag als uitgangspunt. Een goed voorbeeld is een proof of concept van een circulair distributiecentrum, dat wordt ontworpen en gedetailleerd met als doel om tijdens de hele levenscyclus de stromen van materialen én van economische waarde te sluiten. Met dit concept willen we de markt verleiden om dit samen met ons concreet te maken.

Hiervoor heeft een multidisciplinair team van architectuur, techniek en planontwikkeling drie scenario’s uitgewerkt: maximaal biobased, maximaal hergebruik en maximaal demontabel. Een klant kan voor 100% voor één van deze scenario’s kiezen, of de klant stelt zelf een unieke mix samen met elementen uit de verschillende scenario’s. Met een volledig natuurinclusief ontwerp. We zijn klaar om ons concept daadwerkelijk te realiseren. Welke gemeente stelt grond beschikbaar en heeft de primeur van een volledig circulair distributiecentrum? 

Over Heembouw

Met een combinatie van marktkennis, kennis van locaties en verstand van (lean) bouwen, is Heembouw één van de leidende partijen op de markt van bedrijfsruimten. Heembouw tekent voor zowel het ontwerp als bouw van bedrijfspanden en biedt haar klanten een integrale oplossing, waarbij een optimale locatie op de juiste plek het vertrekpunt is. Wij zien creatie als de optelsom van bedenken, maken en leveren. Daarom is Heembouw een ontwerpende bouwer met eigen architecten. Doordat ontwikkelaars, architecten, en bouwers nog nauwer samenwerken, zonder dat er verschillende bedrijfsbelangen spelen, komen we nog sneller tot plekken waar mensen willen zijn. 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!