Leisure Boulevard Midden Brabant

Leisure Boulevard

De Leisure Boulevard van Midpoint Brabant zet Midden-Brabant op de kaart als topregio voor de vrijetijdseconomie. Ze realisereert deze ambitie door bestaande en nieuwe vrijetijdsbedrijven een optimaal ondernemersklimaat te bieden.

Daarvoor moeten de vestigingsvoorwaarden op orde zijn. Midden-Brabant biedt dan ook de unieke combinatie van innovatieve bedrijvigheid, faciliterende overheden, hoogwaardige cultuur, excellente leisure-kennis, een creatieve voorhoede en grote attracties en evenementen. Provincie, lokale overheden, ondernemers en kennisinstellingen werken hierin krachtig samen. Er is dan ook nog lang geen einde aan deze groei.

Leisure-kansen verzilveren in Midden-Brabant

Het leisure-cluster bestrijkt alle aspecten van de vrijetijds- economie. De consument van nu wenst verleiding door kwaliteit, beleving en gastvrijheid. Dit, in combinatie met de ster- ke groei van nieuwe leisure-initiatieven, zorgt ook voor een stimulerende concurrentie in de sector. Traditionele vormen van recreatie en toerisme vermengen zich met activiteiten als cultuurbezoek, plattelandsbeleving, winkelen, aandacht voor de gezondheid, entertainment en de toepassing van nieuwe media. In de moderne leisure-sector staat cross-sec- torale beleving centraal. Innovatieve ondernemers hebben hier bijzondere mogelijkheden. De Leisure Boulevard maakt verzilvering van deze kansen in Midden-Brabant mogelijk.

Leisure Boulevard & Midpoint Brabant

De komende jaren staan in het teken van grenzen verleggen tot een internationaal wervingsgebied met zo’n 100 miljoen potentiële leisure-consumenten. Dat kan een verdubbeling van het jaarlijks aantal bezoekers opleveren (nu zo’n 10 miljoen), met name voor de ‘family short break’, de korte fami- lievakantie. Nu al levert de vrijetijdseconomie een enorme spin off voor andere sectoren (toeleveranciers en diensten- economie). Maar dat Hart van Brabant kan nog veel groter!

Golfbaan Princenbosch Golfbaan Princenbosch

Topgolfbaan om (ook) te netwerken