Sectoren Noordoost-Brabant

Sectoren Noordoost-Brabant

Agri & Food

Nergens anders in Nederland is de agrifood sector zo compleet en van zo’n hoogwaardige kwaliteit als in de regio Noordoost-Brabant. De regio telt zo’n 7.000 agrifood bedrijven (samen goed voor 52.300 banen) en is toonaangevend als het gaat om het ontwikkelen, produceren en vermarkten van voedsel. Om deze positie te behouden, wil de regio de productie de komende jaren verder verduurzamen door in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen in de markt. De instantie AgriFood Capital helpt bedrijven daarbij.

Health

Gezond oud worden is een belangrijk maatschappelijk en economisch thema in de regio Noordoost-Brabant. Door toenemende vergrijzing en gezondheidsvraagstukken zoals overgewicht en diabetes wordt de noodzaak voor ‘de gezonde keuze’ steeds groter, zowel in voeding, leefstijl als omgeving. In AgriFood Capital werken ondernemers, overheden, kennis- en zorginstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan innovatieve leefstijlconcepten, voedingsproducten en voedselsystemen.

Logistiek

Hoewel ook dit jaar West-Brabant weer verkozen is tot logistieke hotspot van het jaar, speelt de logistieke sector ook in Noordoost-Brabant een zeer belangrijke rol. De regio is een thuishaven voor menig toonaangevend logistiek dienstverlener en verlader, strategisch uitstekend gelegen en goed bereikbaar over weg, spoor en water. Kenmerkend voor de logistieke sector in Noordoost-Brabant is de samenwerking met de sector Agri & Food. Met Vijfsterren Logistiek legt AgriFood Capital daarom de strategische verbinding tussen beide topsectoren. 

Recreatie & Toerisme

Waar toerisme de afgelopen jaren wereldwijd een vlucht heeft genomen, is ook de regio Noordoost-Brabant niet achtergebleven. Beschikkende over unieke faciliteiten zoals het Van Gogh erfgoed en bijzondere steden zoals het authentieke s’-Hertogenbosch, streeft Noordoost-Brabant ernaar om zoveel mogelijk (zakelijke) gasten te ontvangen die, als het even kan, meerdere nachten verblijven en na een mooie ervaring met een vertrouwd en goed gevoel terug huiswaarts keren.

Bouw

De bouwsector in Noordoost-Brabant is een belangrijke pijler van de regionale economie. Hoewel de crisis zware sporen heeft getrokken, lijkt er na enkele jaren van krimp nu een einde aan de neerwaartse spiraal in de bouwsector te komen. Diverse ondernemingen waaronder Van Mensvoort en Gebroeders Janssen B.V. werken hard aan duurzame bouwprojecten van Oss tot Sint-Oedenrode en van Heusden tot Boxmeer. 

Technologie & ICT

Technologie maakt de wereld om ons heen steeds intelligenter. Zo ook de regio Noordoost-Brabant. De digitale revolutie is in volle vaart en veranderingen volgen elkaar snel op. Nieuwe technologieën krijgen een steeds grotere impact op ons dagelijks leven en dat geldt ook voor de ontwikkeling, productie en het vermarkten van ons voedsel. In AgriFood Capital werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen daarom hard aan de implementatie van Smart AgriFoodsystems, het organiseren van evenementen zoals het #DATAFOOD Startup Festival en het creëren van een netwerk door samen te werken met instanties zoals ZLTO en Ondernemerslift+.

Innovatie & Duurzaam Ondernemen

Waar duurzaam ondernemen dankzij het Klimaatakkoord inmiddels in heel Nederland hoog op de agenda staat, loopt de regio Noordoost-Brabant dankzij haar sterke focus op de Agri & Food sector ver vooruit op dit gebied. Groen doen zit hier in het DNA en organisaties zoals Brabant Water, Colt International en Kuster Precision Parts werken dan ook hard aan de verduurzaming van zowel hun energieverbruik als hun bedrijfsvoering. Hoe zorgt een Frisse Fabriek bijvoorbeeld voor een duurzaam werkklimaat? En hoe kan een bedrijf haar energiebeleid drastisch veranderen door optimaal gebruik te maken van eigen grondgebied?