Agrifood in Noordoost-Brabant

Agrifood in Noordoost-Brabant

AgriFood Capital

Nergens anders in Nederland is de agrifood sector zo compleet en van zo’n hoogwaardige kwaliteit als in de regio Noordoost-Brabant. De regio telt zo’n 7.000 agrifood bedrijven (samen goed voor 52.300 banen) en is toonaangevend als het gaat om het ontwikkelen, produceren en vermarkten van voedsel. Om deze positie te behouden, wil de regio de productie de komende jaren verder verduurzamen door in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen in de markt. De instantie AgriFood Capital helpt bedrijven daarbij.

Noordoost-Brabant: dé topregio in agrifood

In 2020 wil AgriFood Capital de regio Noordoost-Brabant tot dé topregio in agrifood maken. Als belangrijkste motor van de regionale economie is de Agri & Food sector nu al goed voor een bruto regionaal product van ruim 26,2 miljard euro, maar toch zijn er nog volop uitdagingen om aan te pakken.

Door toenemende verstedelijking, klimaatverandering en de komst van nieuwe technologische ontwikkelingen verandert onze samenleving en economie in rap tempo. AgriFood Capital wil daarom zorgvuldiger omgaan met energiebronnen en grondstoffen, werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt en focussen op het creëren van een veerkrachtige leefomgeving waarin betekenisvolle innovaties en sterke bedrijvigheid centraal staan.

Innoveren door verbinden

Omdat Agri & Food in Noordoost-Brabant zo’n overkoepelende sector vormt, werkt de regio bij het realiseren van toekomstplannen op dit gebied nauw samen met andere topsectoren in de regio waaronder Health en Innovatie. In de gemeente Oss gebeurt dit bijvoorbeeld op het Pivot Park, in de gemeente ’s-Hertogenbosch op de Grow Campus en in gemeente Meierijstad op het Foodpark. Stuk voor stuk sterke spelers welke de regio weet te verbinden in sterke clusters.

Jures Techniek Professionele reiniging voor de voedingsmiddelen industrie?

Jures Techniek heeft meer dan 20 jaar ervaring in de branche