Innovatie & Duurzaam Ondernemen in Noordoost-Brabant

Innovatie & Duurzaam Ondernemen in Noordoost-Brabant

Innovatie & Duurzaam Ondernemen

Waar duurzaam ondernemen dankzij het Klimaatakkoord inmiddels in heel Nederland hoog op de agenda staat, loopt de regio Noordoost-Brabant dankzij haar sterke focus op de Agri & Food sector ver vooruit op dit gebied. Groen doen zit hier in het DNA en organisaties zoals Brabant Water, Colt International en Kuster Precision Parts werken dan ook hard aan de verduurzaming van zowel hun energieverbruik als hun bedrijfsvoering. Hoe zorgt een Frisse Fabriek bijvoorbeeld voor een duurzaam werkklimaat? En hoe kan een bedrijf haar energiebeleid drastisch veranderen door optimaal gebruik te maken van eigen grondgebied?

Toekomstperspectief

Belangrijke opgaves van de regio Noordoost-Brabant op het gebied van innovatief & duurzaam ondernemen zijn het vormgeven van de transitie in agrifood, de ontwikkeling van een overall-perspectief op het gebied van duurzame energie en klimaatbestendigheid en de regionale aanpak van natuurlijk en landschap gericht op de versterking en instandhouding van het karakteristieke landschap van de regio. In Noordoost-Brabant zijn echter alle ingrediënten aanwezig om deze opgaven te realiseren. Zo beschikt de regio over de visie, kennis, infrastructuur en proeflocaties (living labs) voor een haalbaar en volhoudbaar toekomstperspectief en worden er door een solide samenwerking tussen overheden, ondernemers, kennisinstellingen én inwoners voldoende concrete initiatieven genomen op dit gebied.

Circulaire economie

Ook op groter schaalniveau worden er diverse initiatieven genomen om de duurzame, circulaire economie in Noordoost-Brabant te stimuleren. Zo reserveert de provincie Noord-Brabant in 2019 ruim 400.000 euro om te investeren in projecten die aansluiten bij de verduurzaming van de bouw, maakindustrie of agrarische sector.

MobiCoach Fleet Management MobiCoach Fleet Management

De totaaloplossing, klaar voor de toekomst