Succesvol ondernemen in West-Brabant

Succesvol ondernemen in West-Brabant

West-Brabant is de perfecte verstigingsplaats voor bedrijven met een internationale focus. Of dat nu de Benelux, Europa of wereldwijd is. Met ongeveer 50.000 bedrijven is het een dynamische regio. Bedrijven en kennisinstellingen in de regio werken aan uiteenlopende innovatieprojecten. Vaak rondom thema's als technologische vernieuwing, duurzaamheid en bereikbaarheid. 

De drie economische topsectoren in de regio zijn maintenance, logistiek en agrofood & biobased. Vanuit de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant wordt momenteel onderzoek gedaan naar een mogelijk vierde sector: de kennisdiensten. 

Maintenance

Hoogwaardig technisch onderhoud (maintenance) speelt een doorslaggevende rol voor de beschikbaarheid van kapitaalgoederen in de luchtvaart (proces)industrie en maritieme industrie. De regio heeft een goede mix van machineleveranciers, installateurs en dienstverlenende bedrijven. Componenten die om te zetten zijn in nieuwe businesskansen. 

Logistiek

West-Brabant is in 2017 verkozen tot logistieke hotspot nr. 1 van Nederland een topregio op logistiek gebied die beschikt over alle vervoersmodaliteiten, goede verbindingen en een ideale ligging tussen dehavens van Rotterdam en Antwerpen. Maar de regio biedt meer: slimme ketenregie en samenwerking zorgt voor concurrentiekracht en nieuwe impulsen. Het triple helix samenwerkingsverband Connected West-Brabant geeft een impuls aan de logistieke bedrijvigheid. 

Biobased Economy

West-Brabant heeft een sterke agrofood- en chemie-sector. Op het snijvlak van deze twee branches is een sterk cluster ontstaan op het gebied van groene grondstoffen en groene bouwstenen, zoals performance materials, coatings en chemicaliën. Er staan grote investeringen op stapel voor de komende jaren. De groei brengt volop nieuwe marktkansen en werkgelegenheid met zich mee. 

Bron: REWIN

RTP Elektrotechniek - Kleine klus, snel geregeld RTP Elektrotechniek

Zekerheid voor alles