Biobased

Biobased

Verduurzamen is onontkoombaar

Het vergroenen van processen en producten is onontkoombaar. Ook in West-Brabant. Niet alleen begrijpt deze regio het belang van verduurzamen, maar ook worden er diverse concrete acties ondernomen om verduurzaming te verwezenlijken. 

Biobased Delta

Een voorbeeld van dergelijke concrete acties is de samenwerking Biobased Delta. Samenwerking is essentieel bij het verduurzamen van processen. Niet voor niets hangt technologische innovatie onlosmakelijk samen met sociale innovatie. In het cluster Biobased Delta werken bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid in West-Brabant en Zeeland samen aan de missie om koploper in Europa te worden op het gebied van groene grondstoffen en bouwstenen. 

REWIN stimuleert samenwerking

Ook ontwikkelingsorganisatie REWIN heeft diverse clusters (natuurlijke vezels, coatings, groen verbouwen, horticulture, kleurstoffen, pyrolyse en verpakkingen) opgezet om ondernemers, onderwijs en overheid slim met elkaar te verbinden. Daarnaast steunt REWIN de ontwikkeling van de grotere transities van suiker naar chemie en het onderzoeksprogramma Biorizon. 

In de agrofood draait het om de vraag op welke manier het mogelijk is om reststromen te verwaarden. REWIN ondersteunt deze technologische innovatie, bijvoorbeeld door kennisdeling, het aanboren van financieringsbronnen en door partijen uit te dagen tot sociale innovatie. 

Uitdagingen voor de Biobased & Agrofood sector

Uitdagingen voor de Biobased & Agrofood sector zijn het enorme kostenplaatje en de human capital agenda. Het verduurzamen van de processen in de chemische industrie vergt enorme investeringen en de juiste techniek is niets zonder de juiste mensen. Vanuit het programma Biobased probeert REWIN daarom te ondersteunen daar waar kan en in het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) helpen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences bedrijven op weg in hun biobased ambities door onder andere toegepast onderzoek uit te voeren.

Gemcast Metaalgieterij Gemcast B.V.

(On)bewerkte gietproducten uit RVS en non-ferro metalen