Toerisme en recreatie in West-Brabant

Toerisme en recreatie in West-Brabant

Toerisme en recreatie in West-Brabant

Het aantal buitenlandse toeristen dat Nederland bezoekt groeit. Zo ook in het zuidwesten van ons land. Steeds meer toeristen weten West-Brabant te vinden en dat is niet vreemd. De regio telt veel en diverse typen ondernemers, evenementen, attracties en andere unieke faciliteiten waaronder Skidôme Rucphen, Landgoed Ulvenhart en Conferentiecentrum Bovendonk.  

De vrijetijdseconomie in 2020

In 2012 schatte de provincie Noord-Brabant in dat de vrijetijdseconomie in Brabant als geheel goed is voor circa 5,3 miljard euro aan toeristische bestedingen en 100.000 banen. De ambitie voor de komende jaren is middels het beleidskader dit voor 2020 te vergroten naar 6 miljard euro aan bestedingen en 130.000 banen. Om hiervoor te zorgen investeert de provincie actief in de sector middels onder andere de oprichting van VisitBrabant en het Leisure Ontwikkel Fonds Brabant. En met resultaat: in 2017 zijn de voor 2020 gestelde doelen qua aantallen bezoekers, bestedingen en banen al grotendeels behaald en het plafond is nog niet bereikt.

Leisure Ontwikkel Fonds Brabant

Om de Brabantse vrijetijdseconomie verder te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat er een continue stroom van nieuw en onderscheidend aanbod wordt ontwikkeld. Het Leisure Ontwikkel Fonds Brabant (LOF Brabant) probeert dit te stimuleren middels het verstrekken van leningen aan ondernemers met een innovatief en/of kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector. 

VisitBrabant

VisitBrabant is de marketing- en netwerkorganisatie van de Brabantse vrijetijdssector. Middels een breed palet aan producten en diensten werkt de instantie hard aan de taak om Brabant op de kaart te zetten als meest gastvrije en innovatieve regio van Europa zodat meer bezoekers naar Brabant komen, die hier ook langer verblijven en meer besteden. Tevens focust VisitBrabant zich op de verduurzaming van het toerisme in de provincie. Tot op heden kent Brabant nog vrijwel geen negatieve impact van de wereldwijde groei in toerisme en dat wil de instantie graag zo houden. Bijvoorbeeld door te investeren in behoud en uitbreiding van erfgoedlocaties.

Golfbaan Princenbosch Golfbaan Princenbosch

Topgolfbaan om (ook) te netwerken