Logistiek

Logistiek

Delen om samen beter te worden

In 2018 werd West-Brabant verkozen tot de logistieke hotspot nummer één van Nederland. Een titel welke mede te danken is aan de zeer gunstige ligging van de regio, maar ook aan de manier waarop de logistieke sector in West-Brabant met elkaar samenwerkt.

Samenwerken in de logistiek

De drie o’s (ondernemers, onderwijs en overheid) zijn in de logistieke topregio echt connected wat de regio de mogelijkheid geeft om gezamenlijke vraagstukken zoals het aantrekken van voldoende gekwalificeerde medewerkers snel en adequaat op te pakken. 

Strategische positie

Waar de logistiek in West-Brabant voorheen vooral de strategische ligging tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam onderstreepte om zich te onderscheiden, ligt het accent anno 2018 meer op de strategische positie van de regio. Zo bestaat West-Brabant uit sterke logistieke dienstverleners die de essentiële schakel zijn in verschillende waardeketens. 

Regionaal programma

In 2020 streeft regio West-Brabant ernaar om naast de logistieke hotspot nummer één in Nederland ook een internationale hotspot voor logistieke innovatie en nieuwe vestigers te zijn. Om dit te kunnen verwezenlijken zet de regio de komende jaren in op verschillende maatregelen in de vorm van een breed regionaal programma. Pijlers binnen deze strategie zijn: 

  1. De profilering van de regio als één geheel
  2. De basis op orde 
  3. Innovatie & businessdevelopment
  4. Aandacht voor arbeidsmarkt en onderwijs

Connected West-Brabant

Naast een heleboel losse initiatieven vanuit de logistieke sector en bovenstaand regionaal programma kent de regio West-Brabant sinds mei 2017 ook een regionaal logistiek partnerprogramma genaamd ‘Connected West-Brabant’: een groep van 11 logistiek bedrijven, 6 gemeenten, 3 onderwijsinstellingen en de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN. Gezamenlijk dragen deze partijen uit dat deelnemende partijen in de regio West-Brabant nauw samenwerken, kansen bieden om de sterke punten van het Nederlandse ondernemersklimaat optimaal te benutten, ruimte hebben om te groeien en krachtig zijn in (logistiek) onderwijs en kennisontwikkeling. Kortom: dat men in West-Brabant wil delen om samen beter te worden. 

MobiCoach Fleet Management MobiCoach Fleet Management

De totaaloplossing, klaar voor de toekomst