Maintenance

Maintenance

De digitale revolutie als kans in plaats van bedreiging

Om bedrijfsoverstijgende vraagstukken aan te kunnen, krijgt de triple helix aanpak in de topsector High Tech & Maintenance anno 2018 steeds meer vorm. Planmatig buigen ondernemers zich samen met onderwijsinstellingen en overheid over een gezamenlijk programma met aandacht voor innovatie, business development, promotie & acquisitie.

High Tech & Maintenance clusters

Om deze samenwerking te vergemakkelijken zijn door ontwikkelingsmaatschappij REWIN binnen de High Tech & Maintenance verschillende clusters gevormd waaronder luchtvaarttechniek (aerospace), maritiem, high tech pools en de maakindustrie. Zo werken West-Brabantse bedrijven in de scheepvaart bijvoorbeeld al nauw samen in het maritieme cluster te Werkendam.

Cross-overs met andere sectoren

De bereidheid om samen zaken op te pakken, levert resultaten op. Zo worden verschillende innovatieve ontwikkelingen uit de regio op landelijk schaalniveau toegepast en vinden er daarnaast diverse cross-overs plaats met andere sectoren zoals bijvoorbeeld Agrofood & Biobased

Grensoverschrijdend

Waar mogelijk of gewenst, werkt West-Brabant tot slot grensoverschrijdend, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van robots voor onderhoudswerkzaamheden in de procesindustrie. Zo ontstaat op veel vlakken een samenwerking die ertoe leidt dat de digitale revolutie vooral als een kans wordt gezien in plaats van als een bedreiging.

Reijnders B.V. Bestratingsmaterialen Reijnders B.V.

Uw leverancier voor alle gebruikte en nieuwe bestratingsmaterialen.