Lifetec & Health

Lifetec & Health

Een uitgebreid netwerk van bedrijven in Brainport Regio Eindhoven is actief op het gebied van 'lifetec': de verzamelnaam voor 'medische technologie en life sciences'. Wereldleidende ontwikkelaars en producenten zijn bijvoorbeeld Frencken, Sioux en Philips Medical Systems, de bedenker en maker van onder andere de MRI scanner.

Ook de Technische Universiteit Eindhoven investeert veel researchcapaciteit in biomedische en medische technologie. Dit onderzoek is multidisciplinair en wordt uitgevoerd in samenwerking met de industrie en medische instellingen in de regio.

Realistische simulatieomgeving

Een voorbeeld van een project in deze sector is het project ‘High Med Sim Centre’. Dit project beoogt bestaande simulatietechnieken (Virtual Reality, 3D-tracking, Augmented Reality) met elkaar te integreren om daarmee een realistische simulatieomgeving te creëren in een operatiekamer. Deze trainingssimulatie kan vervolgens worden aangewend voor toepassingen in de (medische) trainingsomgeving. Drie concrete innovatiedoelen worden met dit project nagestreefd:

  • ontwikkeling van een virtuele teamtrainingssituatie in de operatiekamer
  • ‘mapping’ van de anatomische situatie van de patiënt, instrumenten en operatieve omgeving
  • ontwikkeling van interfaces tussen verschillende simulatietechnieken.

Dit project is een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), het Maxima Medisch Centrum en het European Design Center.

Weijers Riooltechniek Weijers Riooltechniek

Rioolbeheer - Rioolinspectie - Rioolreiniging - Rioolkeuring