Economische structuur Centraal Gelderland

Economische regio Centraal Gelderland

Gelderland verbindt de Randstad met het Ruhrgebied en is een sterke economische factor in Nederland. De coalitie van de provincie Gelderland staat met beide benen in de samenleving en dat is te merken aan de manier van beleid maken.

Gelderland investeert tot 2020 €100 miljoen in de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor groene groei en duurzame banen. 

Arbeidsmarkt

Om de economische groei en de werkgelegenheid in Gelderland te stimuleren werkt het college aan de economie van de toekomst: circulair, innovatief en internationaal.

Het MKB is de banenmotor van de Gelderse economie. Vooral in stuwende sectoren zoals agrofood, logistiek en de industrie moet het MKB zorgen voor groei en werkgelegenheid. De Gelderse economie staat in de wereldtop.  De provincie wil werk maken van innovatie door bedrijven te ondersteunen in de omslag naar duurzaam produceren, crossovers tussen kennisinstellingen en ondernemers te bevorderen, gaten op de arbeidsmarkt te dichten en de rode loper uit te leggen voor bedrijven.

Het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt groeit, met name in de techniek en ICT is er personeelstekort. Om meer vakmensen op te leiden voor de toekomst investeert de provincie Gelderland in projecten die onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten. 

Samenstelling bedrijfsleven

De beroepsbevolking telt een kleine 1,1 miljoen personen (2015), ruim 175.000 bedrijven (2016) en 976.000 banen (2016). Centraal Gelderland biedt voldoende diversiteit voor b2b-bedrijven om zich te vestigen. Op de bedrijventerreinen is voldoende keus qua grootte van de kavel, ligging, milieucategorieën e.a. Daarnaast wordt er veel inzet getoond om de kwaliteit van bedrijventerreinen te optimaliseren met behulp van parkmanagement. Tevens is er ook voldoende keus in de verschillende type beschikbare kantoorruimte.

Centraal-Gelderland is onderverdeeld in een aantal deelregio’s: Achterhoek, Stedelijk gebied Arnhem Nijmegen, Regio Rivierenland en Regio FoodValley.

Oost NL

Voor investeringen kunnen ondernemers in gesprek met de ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterkt Oost NL de regionale economie. Dit doen ze door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland.

Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. Oost NL is actief in de topsectoren Agro-Food, Cleantech & Energy, Life Sciences & Health en High Tech.

Provincie Gelderland ondersteunt bedrijven bij de inzet van nieuwe digitale technologieën en het zo lang mogelijk (her-)gebruiken van grondstoffen. In Oost-Nederland hebben ondernemers, onderwijs en overheden de handen ineen geslagen om de industrie schoner en slimmer te maken. 

Internationale economie

Gelderland heeft een uitstekende ligging tussen de Randstad en het Ruhrgebied met goede bereikbaarheid per spoor, weg en water. De provincie stimuleert export en toegang tot nieuwe markten. Internationalisering van de regio speelt hierin een belangrijke rol. De provincie Gelderland maakt deel uit van Europese netwerken en onderhoudt nauwe handelsrelaties met China. Sinds 2016 heeft Gelderland een permanente vertegenwoordiger in Düsseldorf.