Sectoren Centraal-Gelderland

Sectoren Centraal-Gelderland

De regio’s in Gelderland verschillen sterk van elkaar. Van fruitteelt in Rivierenland tot de campussen in de stadsregio, van de CleanTech bedrijven in de stedendriehoek en de maakindustrie in de Achterhoek. Globaal staan de sectoren Food, Health en Energy en Maakindustrie centraal in de regio.

Food

Foodvalley

Ede/Wageningen en het omliggende gebied richten zich als FoodValley op de (inter)nationale bekendheid rond voeding, voedseltechniek en de innovatie ervan.

De FoodValley is een compacte regio met veel foodkennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Nieuwe kansen voor innovatie ontstaan door de interactie tussen de voedingsindustrie en aangrenzende sectoren. Regio Foodvalley draait rond ‘connectivity’. De regio prijst zich gelukkig met een groot en hoogwaardig onderwijscluster annex researchcomplex. 

Speerpunten in de FoodValley zijn:

 • Samenwerking; tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden
 • Innovatie; Grote researchinstituten en kleine start-ups ontwikkelen nieuwe concepten
 • Sterke bedrijven; groot aantal agro food bedrijven, veel B2B, sterk internationaal georiënteerd
 • Onderwijscluster; groot hoogwaardig onderwijscluster, de WUR is gelieerd aan 10 researchinstellingen op de Wageningen Campus
 • Grensoverschrijdend; gemeenten uit de provincies Gelderland en Utrecht werken samen.

Regio Rivierenland

In FruitDelta Rivierenland werken vijf O’s samen aan de ontwikkeling van de regio: Overheid, Ondernemers, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen en Ondernemende inwoners. Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van tien gemeenten in de Tielerwaard, de Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van Land van Maas en Waal. In Regio Rivierenland is een sterke verbinding tussen agri business, logistiek en toerisme/recreatie. 

Health

Het stedelijk netwerk Arnhem/Nijmegen focust op voeding, gezondheid en groene energie. Speerpunt van de provincie is ‘Concepts for a healthy life’ (concepten voor gezond leven). 

Aandachtspunten om de herkenbaarheid van Oost Nederland in Europa te vergroten zijn:

 • Zorgtechnologie en toedieningssystemen (Health Technology and Delivery Systems)
 • Het gezonde brein (Healthy Brain)
 • Gepersonaliseerde zorg en voeding (Personalized Health and Nutrion) 

Health Valley

Belangrijkste orgaan op gebied van gezondheid is Health Valley. Health Valley Netherlands is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. 

Energy

In 2050 energieneutraal, dat is de doelstelling van het Gelders Energie Akkoord (GEA). 

Het programma Economie en het programma Energietransitie leveren in gezamenlijkheid een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de provinciale ambities op gebied van duurzaamheid.

Energietransitie zet daarbij in op het stimuleren van een biobased economie waarbij gebruik gemaakt wordt van bio ¬raffinage en bio ¬grondstoffen. Vanuit het programma Economie wordt 

ingezet op het stimuleren van een circulaire economie waar de aandacht uitgaat naar bedrijven.

Stichting Kiemt heeft als doel versterking van bedrijven in de energietechnologie en duurzame innovaties. Binnen Kiemt richten ruim 230 bedrijven en kennisinstelllingen zich op energietechnologie en de vele facetten van de circulaire economie. 

Maakindustrie

Samen met het bedrijfsleven, de hogescholen en de universiteiten heeft de provincie op de schaal van Oost¬Nederland (Gelderland en Overijssel) de thema’s benoemd waarop ze gezamenlijk excelleren. Dit zijn ‘Smart and sustainable industries’ (slimme en duurzame industrie) en. Op deze twee thema’s hebben Gelderland en Overijssel een unieke kennispositie en krachtige bedrijven. 

De sectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Life Sciences & Health en AgroFood, die in termen van werkgelegenheid en innovatiecapaciteit voor zowel Overijssel als Gelderland van groot belang zijn, dragen bij aan deze thema’s. 

Speerpunten om de herkenbaarheid van Oost Nederland in Europa te vergroten zijn:

 • Intelligente productie en slimme materialen (Smart Manufacturing and Materials)
 • Intelligente productie van voedingsmiddelen (Smart Food Production)
 • Koolstofarme productie (Biobased production)

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van zeven Oost-Gelderse gemeenten:  Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De Achterhoek richt zich op slimme technieken en een aantrekkelijke woonomgeving. De taak van de Regio Achterhoek ligt vooral op het gebied van belangenbehartiging en stimuleren van samenwerking op regionale en op grensoverschrijdende schaal. 

Gelderse Corridor

De Gelderse Corridor wil meer werk halen uit het goederenvervoer langs de A15, Betuweroute en grote rivieren.

Logistics Valley is een samenwerkingsverband van de drie logistieke hotspots in Zuid-Gelderland (hotspot Rivierenland, LEC Regio Nijmegen en LEC Liemers), Provincie Gelderland en de regionale investeringsmaatschappij Oost NL. Logistics Valley is met name opgezet om de economische ontwikkeling langs de ‘Gelderse corridor’ te stimuleren door versterking van de logistieke activiteiten. Het uitgangspunt is dat de ‘Gelderse corridor’ een zeer aantrekkelijke locatie is, die strategisch tussen de Randstad en het Ruhrgebied ligt en een aantal belangrijke transportassen voor (goederen)vervoer herbergt: de Waal, de A15 en de Betuweroute.