Gelderland al 15 jaar sterkste economische regio van Nederland

Economische kenmerken Gelderland

Hoogwaardige technische maakindustrie, zeer gespecialiseerde dienstensectoren, een stads Arnhem of liberaal Nijmegen, het weidse Rivierengebied of de landelijke Achterhoek. Samenwerking staat centraal in deze regio vol diversiteit.

Regio’s in de Provincie Gelderland verschillen sterk van elkaar. Van de fruitteelt in Rivierenland tot de campussen in de stadsregio, van de CleanTech bedrijven in de Stedendriehoek en de maakindustrie in de Achterhoek.

In Oost-Nederland zijn veel bedrijven en kennisinstellingen gevestigd die behoren tot de wereldtop op het gebied van voeding, gezondheid en technologie. Die unieke combinatie biedt veel kansen voor de economische ontwikkeling van de regio. De verschillende Valleys, The Economic Board en andere samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Overijssel en Gelderland willen die kansen benutten door kennisontwikkeling, innovatie en samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven te stimuleren.

The Economic Board

The Economic Board is een Triple-Helix samenwerking van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio Arnhem-Nijmegen en Wageningen. De regio levert van oudsher een onmisbare bijdrage aan de slagkracht van de Nederlandse economie voornamelijk in de sectoren Food, Health en Energy. In de regio vind je topbedrijven in die sectoren zoals het FrieslandCampina Innovation centre, KraftHeinz, Radboudumc, Tennet, en het Max Planck Institute for Psycholinguistics. Kennisinstellingen met unieke expertise en state of the art onderzoek. Een hoog opgeleide beroepsbevolking. Een goede infrastructuur en aantrekkelijke steden.

Ligging en bereikbaarheid

De bereikbaarheid is uitstekend. De regio ligt centraal in een agglomeraat van Nederlandse, Duitse en Belgische steden. Vooral de nabije ligging van Duitsland biedt uitstekende exportkansen.

Valleys

Slimme interactieve e-health oplossingen via mobiel of ipad waarmee zorg op afstand gegeven kan worden. Een super betrouwbare looprobot die CVA-patiënten na een beroerte weer op de been helpt. Health Valley is het grootste innovatienetwerk in Life Sciences & Health van Nederland. Health Valley verbindt bedrijven, zorgorganisaties, kennisinstellingen en overheden als het gaat om innovaties voor de zorg.

Food Valley: een compacte regio, herkenbaar, veel foodkennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Alles is gericht op innoveren, een proeftuin voor de wereld, dát is Regio FoodValley. De uiteindelijke missie van FoodValley: hoe voeden we straks negen miljard wereldburgers? Met kennis op onderwerpen die er mondiaal toe doen, positioneert Nederland zich hierin internationaal als gezaghebbend en leidend. FoodValley is de innovatiebron van de Nederlandse kenniskracht voor gezonde en duurzame voeding.

Met de nog jonge Legal Valley zet Gelderland zich ook juridisch op kaart. Door de vestiging van de Rechtbank, het Gerechtshof, het Openbaar Ministerie, ruim 400 advocatenkantoren met 1200 advocaten alsmede gerenommeerde juridische opleidingen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit, heeft de regio zich ontwikkeld tot een grote speler in het landelijk juridisch landschap. De aanwezigheid van deze juridische infrastructuur is een belangrijke factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende branches in de regio zoals food, health en energy.

De stichting Legal Valley is een initiatief van de Provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Zutphen, het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de Rechtbank Gelderland, het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, de Orde van Advocaten, de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en de ondernemersvereniging OKA.

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten in de Achterhoek. Doel is om dit mooie gebied economisch krachtig en vitaal te houden. Regio Achterhoek maakt deel uit van de brede beweging Achterhoek 2020. Regio Achterhoek zorgt voor het aanvragen en verantwoorden van subsidies. Ook als het gaat om subsidieaanvragen voor grote Europese programma’s.