Ondernemen in de regio Food Valley

Je zou het niet verwachten op deze plaats, maar Nederland kent een Vallei. Tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe ligt een gebied dat niet direct opvalt. Van Nijkerk tot Wageningen ligt de Gelderse Vallei. Hoewel de naam anders doet vermoeden, ligt een deel van het gebied (met name de gemeenten Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal) in de provincie Utrecht. De Gelderse Vallei is vooral bekend door de binding met de agrarische sector. Je vindt er bijvoorbeeld het nationale kenniscentrum rond agro en food -Wageningen UR-, de geconcentreerde pluimveesector in Barneveld en een grote zuivelindustrie in Nijkerk. Ook rond distributie, transport en verwerking van voedingsmiddelen vind je in het gebied veel bedrijvigheid.

De gemeenten in De Vallei zijn verenigd in het samenwerkingsverband ‘Regio FoodValley’. Dit is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, met samen 330.000 inwoners. De regio kent een klein bureau dat fungeert als een spin in het web. Gemeenten leveren ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van regionale opgaven. Zodoende houdt het regiobestuur sterke binding met de regiogemeenten. De regio ontwikkelt beleid en adviseert provincies, Rijk en Europese Commissie over wetten en regels. Ook coördineert de regio een uitvoeringsprogramma, dat een groot aantal projecten behelst. Deze projecten worden door samenwerkende gemeenten uitgevoerd. De regio faciliteert.

Vestigingsklimaat

De Vallei verbindt twee van Nederlands mooiste natuurgebieden, De Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. De Vallei ligt in de uitstralingszone van de Randstad en dit betekent dat er geweldige kansen en uitdagingen in doorontwikkeling liggen. Naast mogelijkheden voor economische ontwikkelingen heeft het gebied veel potenties voor wonen, recreëren, mobiliteit en natuurontwikkeling. De gemeenten zijn trots op het woon- en leefklimaat en doen er alles aan om dat te behouden en te versterken.

Bedrijven weten intussen de weg steeds vaker te vinden naar De Vallei. Niet voor niets: de ligging is uitstekend langs de assen A1 en A12 en bovendien de noord-zuid verbinding A30. Ook het openbaar vervoer is goed ontwikkeld. Met andere woorden: het gebied is uitstekend bereikbaar en goed ontsloten.

Bedrijventerreinen

De Vallei beschikt over hoogwaardige bedrijventerreinen. Momenteel wordt het bedrijventerrein Ede A12 uitgegeven. Ook is er volop ruimte voor kleinschalige werklocaties binnen het stedelijk gebied en voor zogenaamde werklandschappen, waarin bedrijfsmogelijkheden worden gecombineerd met andere maatschappelijke functies.

De gemeenten in De Vallei streven naar een goede en duurzame kwaliteit van alle bedrijventerreinen. De kwaliteit moet wel in overeenstemming blijven met de gebruiksfunctie. Kwaliteitselementen die een rol spelen zijn beeldkwaliteit in overeenstemming met de omgeving, beperking van milieubelasting, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, duurzaam waterbeheer en parkmanagement.

De regiogemeenten hebben afspraken gemaakt om tot een goed gestructureerde ontwikkeling te komen waarbij de bedrijventerreinen elkaar versterken in plaats van te concurreren. De gemeenten hanteren daarbij het uitgangspunt dat terreinen moeten aansluiten bij de behoefte van het aanwezige bedrijfsleven en het profiel dat de regio(gemeenten) in onderlinge afstemming kiezen op basis van de geformuleerde ambities. Met andere woorden: de regio kiest voor een vraaggestuurde benadering.

Agro en Foodsector

Steeds sterker associëren bedrijven en instellingen in het gebied zich met innovatie in de agro- en foodsector: Food Valley.

De Vallei is daarbij het hart van de Food Valley. Hier zitten de bedrijven die dicht bij de Wageningen UR gevestigd willen zijn. Denk aan de Research & Development afdelingen van grote concerns, maar ook de kleinere bedrijven met specialismen. Grote instituten als het RIKILT, de Voedsel en Warenautoriteit en het NIOO hebben hun locaties in Wageningen geopend.

In Ede en Barneveld, maar ook in Veenendaal en Nijkerk zitten diverse toonaangevende foodbedrijven, die zich richten op logistiek, transport, zakelijke diensten en productie.

FoodValley NL

De stichting FoodValley NL creëert faciliteiten en infrastructuur om bedrijven en kennisinstellingen aan elkaar te koppelen. Een omgeving waar de kansen voor kennisoverdracht en samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers optimaal zijn. Ook starters krijgen de ruimte. Zij kunnen in onder andere de ‘Food Valley incubatorfaciliteiten’ hun vleugels uitslaan, op weg naar internationale markten.

De gemeenten in de regio De Vallei werken samen met het bureau FoodValley NL, de provincie Gelderland en de Ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V. aan een verbreding en versterking van de foodsector. Alle partijen zijn er namelijk van doordrongen dat Nederland een toppositie heeft hoog te houden op het terrein van alles wat met voeding te maken heeft. Door nog beter in te spelen op de vestigingsbehoeften van kennisinstellingen en bedrijven en ruimte te bieden aan starters als spin-off van die activiteiten, wil de regio De Vallei wereldwijd tot de top 5 van de kennis- en ontwikkelingsgebieden rond food gaan behoren.

Tijssen-cs Tijssen CS | Accountants & Adviseurs

Meerwaarde door samenspel