Zorg voor inwoners, omgeving en economie staat centraal in Noord-Veluwe

Economie Noord-Veluwe

De Noord-Veluwe is een bedrijvige regio in een prachtig landschap. Het water van de Randmeren en de IJssel komen hier samen met het groen van de Veluwse landerijen en bossen. Het gebied is rijk aan cultuurhistorie, met maar liefst drie Hanzesteden. Rust en ruimte kenmerken de Noord-Veluwe. Zorg in de meest brede zin van het woord staat er centraal. Zorg voor de inwoners, de omgeving en de economie.

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken nauw samen aan de verdere ontwikkeling van het gebied waar het goed werken, wonen en recreëren is. Op diverse terreinen zijn ook de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en Zeewolde deelnemers van het samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe (RNV). Bovendien vormt het samenwerkingsverband een sterk bondgenootschap met bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

15.000 bedrijfsvestigingen

De Noord-Veluwe is een regio die economisch goed voor zichzelf kan zorgen en die zich ook lenig aan kan passen als de omstandigheden daarom vragen. Het is tevens een gebied waarin kleinschaligheid nog kan floreren. De economische eenheid Noord-Veluwe (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde Nunspeet, Oldebroek en Putten) telt bijna 15.000 bedrijfsvestigingen. De groothandel en de detailhandel zijn hierin het best vertegenwoordigd. Gevolgd door bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening. Vijf procent van de bedrijven zijn industriële ondernemingen.

Aantrekkelijke bestemming

De Noord-Veluwe is een aantrekkelijke bestemming voor een dagje uit en voor vakanties. Het voorzieningenniveau is op diverse manieren afgestemd op de wensen van de vele toeristische bezoekers.

In Harderwijk – de centrumgemeente van de regio – is de aanleg van het Waterfront in volle gang. Een ambitieus project dat de stad volop toekomst biedt als toeristische trekpleister en als regionaal economisch centrum.

Centrale ligging

De Noord-Veluwe heeft een gunstige, centrale ligging in Nederland. Het gebied maakt deel uit van de overgang tussen het westen en noordoosten van Nederland. De verbindingen over de as Utrecht-Zwolle zijn prima: A28 en trein.

Versterking

Van oudsher is de sector gezondheidszorg en welzijn de grootste werkgever van de Noord-Veluwe. Er werken ongeveer 17.000 mensen in deze sector. De groothandel en de detailhandel hebben 18 % van de werkzame bevolking in dienst. De industrie 11% en de bouw 10%. Meer dan 5.000 werknemers hebben een baan in relatie met recreatie en vrije tijd.

Met vereende krachten werkt de regio aan de verdere versterking van de sectoren techniek, zorg en recreatie. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van een groene economie.

Arbeidsmarkt

Regio Noord-Veluwe voert diverse projecten uit om samen met het bedrijfsleven en  onderwijsinstellingen een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te realiseren. Het is de ambitie van het Regionaal Arbeidsmarktbeleid om binnen een ogenschijnlijk ongrijpbare dynamiek ontwikkelingen te ontdekken waar werkgevers en onderwijsinstellingen op in kunnen spelen. Het is immers een gegeven dat een goed evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zowel de economische ontwikkeling als de persoonlijke ontwikkeling van mensen bevordert. Als beter voorspeld kan worden hoe de vraag naar personeel er in de nabije toekomst uitziet, verzekeren werkgevers zich van een betere invulling van hun personele behoeften en kunnen scholen aan leerlingen en ouders gerichte adviezen geven over opleidingen met een grotere kans op werk. Bovendien kunnen re-integratiekandidaten met meer kans op succes worden begeleid.

Tijssen-cs Tijssen CS | Accountants & Adviseurs

Meerwaarde door samenspel