Sectoren Veluwe-Stedendriehoek

Sectoren Veluwe-Stedendriehoek

Veluwe-Stedendriehoek

Agrofood

Regio Veluwe Stedendriehoek & Food Valley is een thuisbasis voor veel kennisinstellingen, researchcentra en onderwijsinstellingen in de agrofoodsector.  Een van de belangrijkste spelers in de Foodsector is de Wageningen University.
Meer over: Agrofood in Veluwe-Stedendriehoek

Arbeidsmarkt

De economie in Veluwe-Stedendriehoek is niet afhankelijk van een of meerdere sectoren. Daarom is de arbeidsmarkt in de regio rond Apeldoorn minder gevoelig is voor conjuncturele schommelingen.
Meer over: de arbeidsmarkt in Veluwe-Stedendriehoek.

Cleantech

Cleantech of Clean technology is wereldwijd de term die wordt gebruikt om producten en diensten die een bijdrage leveren aan een schonere aarde. Op 25 november 2013 maakte regio Stedendriehoek bekend dat Cleantech het verbindende thema binnen de regio zou gaan vormen.
Meer over: Cleantech in Veluwe-Stedendriehoek

High Tech

Het oosten van Nederland loopt ver voorop in enkele technologievelden die van groot maatschappelijk en economisch belang zijn. De regio biedt uitvoerige kennis op het gebied van nanotechnologie, ICT en biomedische technologie.
Meer over: de high-techsector in Veluwe-Stedendriehoek.

Innovatie

Om een bedrijf gezond en succesvol te houden is het belangrijk dat er adequaat ingespeeld wordt op veranderingen. Dit vraag om flexibele houding en continue innovatie van processen, producten en diensten. Innovaties vragen soms om kennis die een organisatie vaak zelf niet in huis heeft. Gelukkig zijn er tal van instellingen in Veluwe-Stedendriehoek die wel over deze kennis beschikken.
Meer over: innovatie in Veluwe-Stedendriehoek

Life Sciences & Health

Nederland telt meer dan 3000 medische technologiebedrijven en- kennisinstellingen. De regio Veluwe Stedendriehoek en Food Valley heeft een niet gering aandeel op in deze sector.
Meer over: de Life Sciences & Healthsector in Veluwe-Stedendriehoek.

Recreatie & Toerisme

De regio Veluwe Stedendriehoek & Food Valley profiteert van nature van toeristische trekpleisters en aantrekkelijke recreatiegebieden. Met mooie natuur en landschappen, rijke cultuurhistorie, sfeervolle steden en dorpen en een grote diversiteit aan bezienswaardigheden, attracties en evenementen zit de Recreatie & Toerisme sector vol potentie.
Meer over: Recreatie & Toerisme in Veluwe-Stedendriehoek.