home » gemeenten »

Gemeente Barneveld

Logo Gemeente Barneveld

Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Tel. 140342

E-mail: info@barneveld.nl
Website: www.barneveld.nl

De gemeente Barneveld bestaat uit 9 dorpen met samen ruim 52.000 inwoners en beslaat een oppervlakte van 17.670 ha. Al vanouds vervult Barneveld een regio-functie in de Gelderse Vallei. Door de gunstige ligging, dicht bij zowel noord-zuid als oost-westverbindingen ontmoetten vraag en aanbod uit de regio elkaar haast vanzelf in Barneveld.

Industrie, handel, transport

‘Gunstig gelegen, goede spoor- en wegverbindingen’.  Een aanbeveling die -soms niet helemaal terecht- wordt gedaan voor vele industriegebieden in Nederland. Maar voor het Barneveldse industriegebied Harselaar mag die aanbeveling best dik gedrukt worden. Het 130 ha. grote bedrijventerrein is als het ware ingesloten door de autowegen A1 en A30 en de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. Directe verbindingen dus met alle hoeken van ons land, vanaf een punt op nog geen 10 km. van het middelpunt van Nederland. Het hele gebied ademt de sfeer van een gezond en veelzijdig bedrijfsleven waar bedrijven met nationale en internationale bekendheid gevestigd zijn.

Facilitair centrum voor transport en logistiek

Aan de westzijde van Harselaar heeft de gemeente samen met een enthousiaste groep ondernemers een facilitair centrum voor transport en logistieke bedrijven ontwikkeld. Daarbinnen is ruimte voor beveiligd parkeren volgens de hoogste kwaliteitsstandaard voor zowel in de regio gevestigde ondernemingen als voor passanten met kostbare lading. Op een ander bedrijventerrein, De Valk, ten oosten van het dorp Barneveld zijn veel plaats- of regiogebonden gevestigd. De ligging, direct aan de rand van de grootste woonkern in de gemeente, vergemakkelijkt de serviceverlening die bij deze bedrijven voorop staat. Aan de zuidwestelijke kant van Barneveld ligt in een strook langs de A30 het bedrijventerrein De Briellaard. Op dit bedrijventerrein met een netto oppervlakte van ruim 11 hectare zijn onder meer servicebedrijven, dienstverlenende bedrijven, adviesbureaus en grootschalige detailhandel gevestigd.

Enkele kleinschalige bedrijventerreinen voor lokaal verzorgende bedrijvigheid zijn er verder in de kernen Kootwijkerbroek en Terschuur van deze ondernemende gemeente.

Kantoren

Direct naast het vernieuwde station Barneveld Noord ontwikkelt de gemeente Barneveld samen met Heilijgers Projectontwikkeling het ultramoderne Columbiz Park. Het bedrijvenpark zal ruimte bieden aan zo’n 70.000 vierkante meter kantoren, 10.000 vierkante meter hoogwaardige bedrijfsruimte en ook horeca zoals een zakenhotel.

Food/feed technologie

Samen met de gemeenten in de Gelderse Vallei als Ede, Wageningen en Veenendaal vormt de gemeente Barneveld de thuishaven van in de Stichting Food Valley. De ambitie van Barneveld is om in die context de sterke positie van de regionale bedrijven in de pluimveesector op de wereldmarkt te behouden en uit te bouwen. De samenwerking in de Food Valley tussen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen zoals de Wageningse Universiteit, het Hoger Beroepsonderwijs en de Onderzoek instituten in en om Wageningen is daarvoor een belangrijke basis.