Artikelen Barneveld

Nieuws

Agrofood & Biobased Gelderse Vallei vraagt Tweede Kamer om financiële steun voor pluimveesector

De gemeente Barneveld heeft, mede namens andere gemeenten in de Gelderse Vallei en namens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, de Tweede Kamer gevraagd om financiële steun voor de door de fipronilaffaire getroffen pluimveesector.

Bedrijfsnieuws

Financieel & Juridisch ODG Accountants en Adviseurs begeleidt ondernemers bij maken van nieuwe plannen

Iedere onderneming maakt verschillende fases door tijdens haar bestaan. Een bedrijf is immers continu in ontwikkeling en dat geldt ook voor de omgeving daar omheen. Juist daarom is het zo belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van de huidige toestand van de onderneming, wat de behoeften zijn en hoe daarop kan worden ingespeeld.

Projecten

Regionale ontwikkeling Barneveld doet mee aan landelijke pilots Omgevingsvisie

De gemeente Barneveld doet, samen met 11 andere partijen, mee aan de pilots Omgevingsvisie, één van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet.

Interviews

Logistiek & Vervoer Roordink Bedrijfswagens wil bijzijn en bijblijven

‘Een bedrijfsauto verkopen is een uitdaging, maar na de verkoop moeten we ons zien te bewijzen’, zegt Bert Roordink van Roordink Bedrijfswagens in Barneveld.