home » gemeenten »

Gemeente Bergen op Zoom

Logo Gemeente Bergen op Zoom

Jacob Obrechtlaan 4
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
Tel. (0164) 277000

E-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl
Website: www.bergenopzoom.nl

Bedrijvenloket:
Tel. (0164) 277777
E-mail: bedrijvenloket@bergenopzoom.nl

Al van oudsher is Bergen op Zoom een handelsstad. De stad bestaat meer dan 800 jaar en behoort daarmee tot de oudste steden van Nederland. Naast deze rijke handelscultuur is Bergen op Zoom ook kiezen voor een innovatief ondernemersklimaat. De gemeente investeert samen met ondernemers in het vitaal houden van de binnenstad en bedrijventerreinen, innovatie, veiligheid en bereikbaarheid. Door de drie West-Brabantse topsectoren Biobased Economy, Logistiek en Maintenance liggen er volop kansen voor economische groei.

Strategische ligging

Het Schelde-Rijnkanaal, de directe waterverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen maakt de Bergse industrie over water uitstekend bereikbaar. Naar verwachting zal in 2018 een containerterminal in de buitenhaven worden gerealiseerd. Op dit moment is een tijdelijke terminal ingericht bij de gemeentelijke laad-en loskade. Door de komst van de A4 hebben we een nog betere verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen.

Bedrijventerreinen

De gemeente Bergen op Zoom telt ca. 580 ha. aan bedrijventerreinen. Deze zijn onderverdeeld in: Theodorushaven/Noordland/De Poort, Lage Meren Meilust in Bergen op Zoom en Oude Molen en Wouwseweg in Halsteren. Op de terreinen Noordland en Oude Molen geeft de gemeente Bergen op Zoom bedrijfskavels uit.

Noordland

Het bedrijventerrein Noordland ligt aan de westzijde van Bergen op Zoom en is met name geschikt voor grootschalige bedrijvigheid. De percelen hebben een minimale grootte van 5.000 m².  Op dit moment is ca. 1 ha. beschikbaar (door gemeente uitgeefbare bedrijfskavels) en ca. 8,2 ha. beschikbaar (private grond). De uitgifteprijs is € 100,- per m² excl. btw (prijspeil 2017). In de afgelopen jaren vestigden zich een aantal grote bedrijven op Noordland zoals: Ricoh, Sabic, Partner Logistics Bergen op Zoom, Lamb Weston Meijer en Forever 21.

Oude Molen

Het bedrijventerrein Oude Molen ligt ten noorden van de kern Halsteren. Het omvat een bestaand bedrijfsterrein en aansluitend een nieuw uitbreidingsplan, dat doorloopt tot de zichtlocaties aan de A4. De belangstelling voor het terrein is groot vanwege de uitstekende ligging: direct ontsloten via de A4 en de hoge kwaliteit van het bedrijfsterrein.
Op dit bedrijventerrein zijn zichtlocaties op de A4 beschikbaar. Deze zogenaamde ‘eilandkavels’ zijn geschikt voor kantoor en bedrijfsbestemming. De uitgifteprijs is € 150,- per m², excl. btw (prijspeil 2017).

Informatie over uitgifte van bedrijfspercelen

Voor meer informatie, onder meer over de uitgifte van bedrijfspercelen, kunt u contact opnemen met Robert van Splunter: tel. (0164) 27 74 28, 06-53754102 of per e-mail: r.vansplunter@aangenaambergenopzoom.nl of Arnold Monshouwer: tel. (0164) 27 76 11 op per e-mail: a.monshouwer@bergenopzoom.nl

Bedrijvenloket

Startende, gevestigde of toekomstige ondernemers kunnen voor alle gemeentelijke zaken terecht bij het Bedrijvenloket. Dat betekent: een aanspreekpunt, een korte afhandelingstermijn en een eenduidig antwoord op alle vragen. Het loket is er niet alleen voor ‘gemeentelijke’ vragen, maar wijst ondernemers ook de weg naar andere instanties.

Voor vragen kunt u terecht bij: Edith Moerland, Dietmar Lemmens en Robert van Splunter. Het bedrijvenloket is elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur te bereiken via tel. (0164) 27 77 77 of per e-mail via bedrijvenloket@bergenopzoom.nl