home » gemeenten »

Gemeente Beuningen

Logo Gemeente Beuningen

Van Heemstraweg 46
6641 AE Beuningen
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Tel. 14024

E-mail: gemeente@beuningen.nl
Website: www.beuningen.nl

De gemeente Beuningen is gelegen in het oosten van Nederland in een oud cultuurlandschap, vlakbij Nijmegen. Het sociale en culturele leven van deze universiteitsstad met zijn rijke verleden ligt voor de inwoners van Beuningen binnen handbereik.

Beuningen is een tamelijk jonge gemeente: in 1980 werden de plaatsen Beuningen, Weurt, Ewijk en Winssen samengevoegd tot een gemeente die zich uitstrekt langs de zuidelijke oever van de Waal. Beuningen biedt een aangenaam landelijke woonomgeving met eeuwenoude boerderijen, molens en een kasteel. Kenmerkend voor de dorpen is ook de natuurlijke omgeving van de Waal met zijn uiterwaarden en slingerende dijken.

Historie

Vanuit de garnizoensstad Nijmegen trokken de in Nederland gelegerde Romeinen naar de landelijke gebieden in de directe omgeving en verder het land in. Sporen van Romeinse nederzettingen zijn in de bodem van de gemeente Beuningen dan ook duidelijk terug te vinden. Regelmatig komen er nog vondsten uit de Romeinse tijd boven. Een zichtbaar overblijfsel uit het verleden is het torentje Blanckenburgh dat vroeger onderdeel uitmaakt van het Kasteel van Blanckenburgh.

Met de aanleg van de van Heemstraweg, de aanleg van de nieuwe Waalhaven, deels op Weurts grondgebied en de aanleg van het Maas-Waal-Kanaal (1928), braken nieuwe tijden aan. Het vroegere agrarisch grondgebied verandert de laatste jaren uiterlijk sterk. Grote groepen (stads)bewoners hebben zich hier nu gevestigd.

Natuur

Gevarieerd en karakteristiek. Dat zijn de natuurgebieden in de gemeente Beuningen. Die kenmerken vinden hun oorsprong in de opbouw van het landschap, dat zowel door de rivier als de mens is vormgegeven. Zij hebben een onuitwisbare stempel op dit waterlandschap gedrukt. Met name in de uiterwaarden is de invloed van de mens beperkt en gaat de natuur zijn gang. Bij hoog water zijn de uiterwaarden soms tot aan de dijk toe volgelopen.

Groeigemeente met kwaliteit

De totale oppervlakte van de gemeente Beuningen, dus inclusief buitengebied, is 4.708 ha. Op dit moment telt de gemeente ruim 25.000 inwoners. Dit aantal groeit de komende jaren nog. De laatste fase van de grootste uitbreidingslocatie in de kern Beuningen is in uitvoering. Binnenkort wordt gestart met de uitbreiding van de kern Ewijk (circa 1.000 woningen). Het karakter van de dorpen staat garant voor een goed woonklimaat.

Ondernemend Beuningen

Uitgangspunt is het voeren van een actief economisch beleid dat is gericht op behoud van bedrijvigheid binnen de gemeente. Hiervoor willen wij een goed klimaat creëren voor ondernemers. Uitgangspunten hierbij zijn het beter benutten van industrieterrein Schoenaker, een actieve ondersteuning van de economische ontwikkeling door bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw en geen verdere uitbreiding van het industrieterrein Bijsterhuizen, behalve aansluitend aan de huidige bedrijvigheid tussen de A73 en het Personnenbos, ten zuiden van de Elsenpas.Daarnaast willen wij samen met de ondernemers de aantrekkelijkheid van Beuningen als winkeldorp versterken.

De ligging van Beuningen bij het knooppunt van de A50 en de A73 zorgt voor een uitstekende nationale en internationale ontsluiting. Vooral sinds de A73 is doorgetrokken naar Duitsland, neemt de belangstelling voor Beuningen sterk toe. Daarnaast ligt Beuningen dicht bij Airport Weeze. Met een uitgebreid aanbod van Low-Cost vluchten is dit vliegveld een snel bereikbare en bovendien voordelige opstapplaats.