home » gemeenten »

Gemeente Boekel

Logo Gemeente Boekel

St.Agathaplein 2, 5427 AB Boekel
Tel: (0492) 32 68 00
Fax: (0492) 32 44 95
E-Mail: info@boekel.nl
Website: www.boekel.nl

De gemeente Boekel telt ongeveer 10.000 inwoners en bestaat uit de woonkernen Boekel, Venhorst en Huize Padua. Al sinds het ontstaan van de gemeente in de vroege middeleeuwen is Boekel een echte plattelandsgemeente die gekenmerkt wordt door een uitgestrekt buitengebied en een grote agrarische sector.

De gemeente ligt grofweg in de driehoek ‘s-Hertogenbosch - Eindhoven - Nijmegen en heeft prima verbindingen met de omliggende plaatsen.

Lokale ondernemers onmisbaar

Ook voor de gemeente Boekel zijn lokale ondernemers onmisbaar. De gemeente kent tal van ondernemers en dat is goed voor een ondernemende gemeente als Boekel. Naast agrarische ondernemers, de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de dienstverlening zijn er ook ondernemers in de zorgsector.

Bedrijvigheid

De gemeente Boekel heeft twee majeure bedrijventerreinen. Bedrijventerrein ‘de Vlonder’ in Boekel (20 ha.) groot en in Venhorst bedrijventerrein Kraaijendonk (5 ha.). Boekel heeft geen regionaal bedrijventerrein.

Belang van de omgeving

De locatie van de onderneming en de beïnvloeding van de milieukwaliteit stellen immers steeds hogere eisen aan de ondernemer. Een succesvolle ondernemer weet hier goed mee om te gaan en schakelt de gemeente in een vroegtijdig stadium in als partner. De gemeente bepaalt of er gevestigd mag worden en of er ontwikkeling mogelijk is. Dit is ook zo in Boekel. Neem daarom bij het ontwikkelen van plannen tijdig contact op met de gemeente. Dat bespaart veel tijd en werk!

Boekelse agrosector met draagvlak en draagkracht

In opdracht van de gemeente Boekel hebben drie studenen van de HAS Hogeschool het onderzoek ‘Boekelse agrofoodsector met draagvlak en draagkracht’ uitgevoerd. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag wat de economische betekenis en toekomst is van de agrifoodsector in de gemeente Boekel.