home » gemeenten »

Gemeente Borne

Logo Gemeente Borne

Rheineplein 1
Postbus 200, 7620 AE Borne
Tel. (074) 265 86 86
E-mail: info@borne.nl
Website: www.borne.nl

Centraal in Twente op de kruising van het stedelijk lint Enschede-Almelo en de groene as van Twickel en het nationaal landschap noordoost Twente ligt Borne. Een gemoedelijke gemeente met ruim 21.000 inwoners. Borne profiteert van alle kanten van het goeds dat Twente biedt.De perfecte ontsluiting aan de A1 en A35, de grootstedelijke faciliteiten van de buurgemeenten en de natuur op loopafstand. Ontwikkelgebieden in Borne zijn de Bornsche Maten, een woonwijk van 2.700 nieuwe huizen en Bedrijventerrein Buren.

Hengelo en Borne hebben hun krachten gebundeld om samen 100 ha. grond om te zetten in bedrijfskavels. De gronden liggen parallel aan de A35 en A1 nabij knooppunt Buren. Het bedrijventerrein geeft invulling aan de wensen van beide gemeenten. Hengelo heeft belang bij het aanbieden van uitbreidingsmogelijkheden voor de eigen bedrijvigheid en kavelzoekenden. Borne wil graag Bornse bedrijven de kans bieden te groeien en wil voldoende werkgelegenheid in de eigen nabijheid hebben. Bedrijventerrein Buren bestaat uit drie deellocaties: De Veldkamp, De Kluft en ’t Oldhof.

De Groene Poort, long van de Netwerkstad

Om een gezond tegenwicht te bieden aan stedelijke expansie investeert de provincie Overijssel met de gemeente Borne en haar netwerkstadpartners in De Groene Poort. Deze groene as, lopend van de landgoederenzone Twickel tot noordoost Twente, wordt door middel van ruim 40 verschillende projecten economisch vitaal gehouden. Landbouw, recreatie & toerisme, ecologie en cultuurhistorie spelen een centrale rol. De Groene Poort groeit uit tot een belangrijk recreatief gebied waar men kan fietsen, wandelen, kanoën en/of overnachten. Ondernemen in Borne betekent verder kijken dan de eigen kavel. Een perfecte infrastructuur en goed ondernemersklimaat maakt dat vele ondernemers zich richten op Borne.