home » gemeenten »

Gemeente Borsele

Logo Gemeente Borsele

Stenevate 10
4451 KB Heinkenszand
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand
Tel. (0113) 23 83 83
Fax (0113) 56 13 85
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl

De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal -samen Regio De Bevelanden- hebben de handen ineengeslagen om bedrijven letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven.

De kleinschalige terreinen op de Bevelanden zijn in de eerste plaats bedoeld voor bedrijvigheid die naar aard en omvang past bij een bepaald dorp of bepaalde omgeving. Mogelijkheden hiervoor liggen op de bedrijventerreinen Noordzak in Heinkenszand, Cruijckelcreke in Wissekerke en het Rip in Kamperland. Op een aantal van deze terreinen is nog volop ruimte voor grote en kleine bedrijven, in een groot aantal branches. Dé plaats om op De Bevelanden een kantoor te vestigen is in het Stationspark in Goes.

Eigen signatuur

De grootschalige bedrijventerreinen op De Bevelanden hebben alle een eigen gezicht, wat maakt dat ze elkaar perfect aanvullen. Zo ligt het accent van het nieuwe terrein Sloepoort op logistiek en havengerelateerde bedrijvigheid, VALactiviteiten (Value Added Logistics) en transport. De Poel II -met etalagezone- in Goes kenmerkt zich door groothandel, showroomactiviteiten, (hoogwaardige) industrie en dienstverlening. De Smokkelhoek in Kapelle, een gemengd regionaal terrein, vormt hier een aanvulling op. De Poort in Reimerswaal heeft door zijn ligging aan de snelweg het accent op transport en logistiek, Nishoek heeft het accent op agribusiness en Olzendepolder op aquabusiness.

Strategische ligging

Alle bedrijventerreinen in deze regio hebben een uitstekende, strategische ligging aan wegennet, spoor of water. De A58 (Vlissingen-Roosendaal) en de A256 (Goes-Rotterdam) zorgen voor een doorgaans filevrije verbinding met de Randstad, West-Brabant en Antwerpen. Via de Westerscheldetunnel bent u in korte tijd in de Kanaalzone bij Terneuzen en in Vlaamse steden als Gent en Brugge. De Westerschelde biedt u uitstekende mogelijkheden voor transport over water en via het spoor heeft u vanuit Goes een intercityverbinding met onder meer Rotterdam, Schiphol en Amsterdam. En zeker zo belangrijk: via glasvezel beschikt uw bedrijf over de laatste technologie op het gebied van digitaal verkeer!

Duurzame kwaliteit

Regio De Bevelanden streeft er voortdurend naar om de kwaliteit van alle bedrijventerreinen in de regio zo hoog mogelijk te houden. Daarom zijn er voor elk terrein onder meer groenplannen, verlichtingsplannen en plannen voor landschappelijke inpassing. Er gelden bepalingen voor bouwhoogten, buitenopslag, bedrijfsuit- en inritten en verwijzingsborden. Kortom: maatregelen die zorgen voor een blijvende aantrekkelijke uitstraling, zowel van de openbare ruimte op de terreinen als van de bedrijven zelf.