home » gemeenten »

Gemeente Boxmeer

Logo Gemeente Boxmeer

Raadhuisplein 1
Postbus 450, 5830 AL Boxmeer
Tel. (0485) 58 59 11
Fax (0485) 57 24 32
E-Mail: gemeente@boxmeer.nl
Website: www.boxmeer.nl

Boxmeer is geen eiland. Dus ervaren gemeentebestuur en ondernemers wel degelijk dat er wat aan de hand is in de wereld. Maar wie een kijkje wil nemen in de ‘Brabantse poort naar Duitsland’ zal zich erover verbazen welke initiatieven ter hand zijn en worden genomen. Zowel door het gemeentebestuur zelf als de lokale ondernemingen.

Uit alles blijkt dat de mensen die het hier voor het zeggen hebben, zich realiseren dat de rol van Boxmeer in de regio serieus genomen moet worden. Zo is er het opmerkelijke initiatief van de Health Campus Boxmeer.

Ondernemend

Even zo veelbetekenend voor het ondernemerschap van het gemeentebestuur is een woningbouwproject pal naast het splinternieuwe gemeentehuis. De locatie, waar panden gesloopt moesten worden in verband met de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de aanleg van een nieuwe weg, dreigde lange tijd een open wond te blijven in het centrum van het dorp. Wie immers durfde nog een grootschalig woningbouwproject ter hand te nemen?

Het gemeentebestuur trok het initiatief naar zich toe, uiteraard gesteund door de gemeenteraad. Met als gevolg dat er een fraai gebouw verrijst, de lokale economie een flinke oppepper krijgt, maar bovenal woningzoekenden weer wat te kiezen hebben in Boxmeer.

Sterckwijck

De gemeente Boxmeer is gestart met de uitgifte van bedrijfskavels op bedrijvenpark Sterckwijck. De eerste bedrijven zijn gestart met de bouw.

De gemeente Boxmeer heeft nog bedrijfskavels te koop op bedrijvenpark Sterckwijck variërend van 1000 m2 tot 5000 m2. 

Neem voor meer informatie contact op met de bedrijfscontactfunctionaris:

Antoine Eijkens

E-mail: a.eijkens@boxmeer.nl

Duitse vliegvelden

Boxmeer heeft een nadrukkelijke rol in de regio. Binnen de gemeente liggen twee treinstations (Boxmeer en Vierlingsbeek) aan de lijn Nijmegen-Roermond en op knooppunt Rijkevoort splitst het snelwegverkeer zich in de richting van het industriële Roergebied (via de A77) of richting route Soleil (via de A73). De bereikbaarheid van deze regio heeft een geweldige impuls gekregen met de groei van vliegveld Weeze, dat op 20 minuten rijden van Boxmeer ligt. Daarnaast ben je vanaf hier ook sneller op het internationale vliegveld van Düsseldorf dan het door files ingesloten Schiphol.

Regionale functie

Een mooi voorbeeld van de regionale functie van Boxmeer is het winkelcentrum. Dat is in aanbod en omvang groter dan misschien bij een relatief kleine plaats als Boxmeer zou horen. Echter, de omliggende dorpen zorgen voor een goede voedingsbodem. De kern Boxmeer heeft dan ook een zeer volwassen winkelcentrum met relatief veel familiebedrijven in de gezellige winkelstraten die zich kenmerken door veel historische gevels.

Diezelfde regionale functie van Boxmeer is er de reden van dat hier een veelheid aan middelbare scholen te vinden is.

Multinationals

Het aantal arbeidsplaatsen in Boxmeer is procentueel (vergeleken met de bevolkingsomvang) aanzienlijk. En veelal hoogwaardig van aard. Het ziekenhuis en verscheidene multinationals verschaffen sinds mensenheugenis Boxmeer dat eigen karakter. Het aanbod van aantrekkelijke werkgelegenheid zal er met de komst van de Health Campus bepaald niet minder op worden.

Van oudsher domineerde het gemengde boerenbedrijf de streek. Enerzijds groeiden die boerderijen uit tot moderne agrarische ondernemingen. Anderzijds ontstond in Boxmeer, voortvloeiend uit dat boerenleven, een grootschalige industrie. Pionier hierbij was Wimke Hendrix, de grondlegger van bedrijven die in latere jaren tot wereldconcerns als MSD Animal Health, Hendrix Voeders en Hendrix Genetics zijn uit gegroeid. Het heeft Boxmeer en omgeving veel gebracht, vooral ook veel en hoogwaardige werkgelegenheid.

Gemeente Boxmeer

De huidige gemeente is ontstaan door een aantal herindelingen in het verleden. De meest recente zijn de samenvoeging in 1984 van de gemeenten Oefffelt en Boxmeer, waarbij ook een groot gedeelte van Rijkevoort was betrokken. In 1998 zijn de gemeenten Boxmeer en Vierlingsbeek samengevoegd en is de gemeente in zijn huidige omvang tot stand gekomen. De gemeente bestaat uit elf kernen: Beugen, Boxmeer, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek en Vortum Mullem.

De gemeente Boxmeer ligt aan de westoever van de Maas en grenst aan de gemeenten Cuijk, Gennep, Bergen, Venray en Sint Anthonis. De gemeente Boxmeer heeft een oppervlakte van 11.400 ha en telt 28.395 inwoners (1-1-2012).

Onderwijs

Verscheidene kloosterorden hebben een grote rol gespeeld bij de totstandkoming en ontwikkeling van het onderwijs in de regio. Met name de nonnen en paters van de Karmelieten en de zusters van Julie Postel speelden hierbij een hoofdrol. Inmiddels hebben vele moderne onderwijsvormen hun plek gevonden in de gemeente. In de kern Boxmeer zijn verscheidene middelbare scholen en mbo-opleidingen gehuisvest. Verbonden aan de Health Campus Boxmeer zijn onderwijsvormen op hbo-niveau in ontwikkeling.

De Maas

De Maas is een transportbaan voor zeer volumineuze handel. Ook oefent de rivier een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op recreanten. Zowel op als in het water is er volop vermaak. Jachthavens, aanlegsteigertjes, een fietspendelboot, visplaatsen en horecagelegenheden zijn daar het levende bewijs voor.

De natuur mag dan prachtig zijn en de vergezichten over de weilanden en begroeiing langs de Maas adembenemend, het is wel prettig als je er ook makkelijk kunt komen. Dat kan. Zo zoef je het ene moment over de snelweg A73 of A77 en wandel je even later door de heerlijke stilte van het Maasheggenlandschap.