home » gemeenten »

Gemeente Cranendonck

Logo Gemeente Cranendonck

Capucijnerplein 1, Budel
Postbus 2090
6020 AB Budel
Tel. 14 0495
l
Website: www.cranendonck.nl

Cranendonck | In Cranendonck doen we samen zaken

Door de ligging op de grens met de economische regio’s Brainport en Keyport en een internationaal achterland, is ondernemerschap een ‘way of life’ in Cranendonck. We blijven elkaar uitdagen om via samenwerking en vertrouwen tot groei en innovatie te komen. Een duurzame relatie opbouwen is daarbij de gouden regel. Zo versterken we onze economie. 

Dat Cranendonck een gunstig ondernemersklimaat heeft, blijkt uit het feit dat bestaande bedrijven graag in Cranendonck blijven, jaarlijks vele bedrijven uitbreiden en dat nieuwe bedrijven zich hier graag vestigen. Onze gastvrijheid en behulpzaamheid zorgen ervoor dat wij samen met onze Cranendonckse ondernemers een sterk grensoverschrijdend netwerk hebben. We werken hierbij samen met Metalot en binnen de Brainport en Keyport regio.

#EconomischCranendonck

De gemeente lanceerde #EconomischCranendonck. Een agenda en investeringsprogramma opgesteld voor en door onze ondernemers. Met de uitvoering hiervan zetten we in op versterking van de arbeidsmarkt, het ondernemers- en vestigingsklimaat, de regionale en lokale samenwerking, bereikbaarheid, en toekomstgerichtheid en vitaliteit van bedrijventerreinen, buitengebied en centra. Samen de positie van het Cranendonckse bedrijfsleven versterken en verduurzamen is hierbij het doel.

Toekomstgericht Cranendonck

De gemeente zet in op de bedrijventerreinen van de toekomst én de door-ontwikkeling van Metalot. Hierdoor ontstaat er een podium om in gezamenlijkheid te komen tot duurzaamheids- en arbeidsmarktoplossingen. Het intensiveren van de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid én het meedenken en faciliteren bij ontwikkelingen in de markt, maken in Cranendonck het verschil.

Metalot is een unieke internationale omgeving in de Brainport en Keyport regio waar innovatie, onderzoek, ondernemerschap en onderwijs bij elkaar komen en open innovatieclusters vormen. Zo versnelt Metalot de revolutionaire, duurzame, circulaire ontwikkelingen op het gebied van metalen en energie. Op de website www.metalot.nl kunt u meer informatie vinden.

Contact 

Bent u op zoek naar een bijzondere bedrijfslocatie en omarmt u goed ondernemerschap? Neem dan contact met ons op! Mail ondernemen@cranendonck.nl of bel 0031 495 431 222 en vraag naar het bedrijvencontactcentrum. Neem ook een kijkje op www.cranendonck.nl/ondernemers.