home » gemeenten »

Gemeente Dalfsen

Logo Gemeente Dalfsen

Burg. van Bruggenplein 1
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen
Tel. (0529) 48 83 88
E-mail: gemeente@dalfsen.nl
Website: www.dalfsen.nl

De gemeente Dalfsen is een grote, groene plattelandsgemeente van 16.500 ha. Groot. Naast de kernen Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Oudleusen en Hoonhorst heeft de gemeente een omvangrijk buitengebied met daarin veel buurtschappen.

De gemeente Dalfsen is jong en energiek. Dat blijkt wel uit de talrijke activiteiten die er in de diverse kernen plaatsvinden, het actieve en omvangrijke verenigingsleven, het ruime winkelaanbod in de grootste dorpen en de gevarieerde ondernemingen op de bedrijfsterreinen.

Sectoren

Trekkers van de economie zijn de industrie, bouwnijverheid en de handel. Samen geven zij 4.850 mensen werk. De sector vervoer biedt werk aan ruim 600 mensen. De totale werkgelegenheid kent een omvang van een ca. 10.000 arbeidsplaatsen op de totale bevolkingsomvang. Veel van deze sectoren zijn gevestigd op de huidige bedrijfsterreinen. De gemeente Dalfsen biedt ruimte aan actieve lokale ondernemers in de kernen Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen.

Bedrijventerreinen

De bedrijfsterreinen De Grift in Nieuwleusen, gelegen aan de N377 op 3 km van de A28 met zichtlocaties, de Posthoornweg te Lemelerveld, gelegen nabij de N348 en in Dalfsen het bedrijfsterrein Welsum en Kampmansweg bieden ruimte voor bedrijven die willen uitbreiden of zich willen vestigen.

Ondernemersklimaat

Kenmerkend voor het ondernemersklimaat is de kwaliteit en diversiteit. Een hoog arbeidsmoraal en kansen in de business to business strekken verder dan de gemeentegrenzen. Dalfser bedrijven hebben een goede naam hoog te houden in de regio en ver daarbuiten. Het samen optrekken van de Industrie Kombinatie Nieuwleusen, de Industriële Club Dalfsen, Ondernemersvereniging Lemelerveld, middenstandsverenigingen, Kamer van Koophandel en VNO-NCW Noord-Overijssel vormt een belangrijk onderdeel binnen de relatie cultuur. Het resultaat is zichtbaar in de uitstraling, bereikbaarheid, infrastructuur en inrichting van de bedrijfsomgeving .