home » gemeenten »

Gemeente Dinkelland

Logo Gemeente Dinkelland

Nicolaasplein 5
Postbus 11, 7590 AA Denekamp
Tel. (0541) 85 41 00
Fax (0541) 85 43 20
E-mail: info@dinkelland.nl
Website: www.dinkelland.nl

De gemeente Dinkelland is actief voor haar ondernemers en wil een betrouwbare partner zijn voor het bedrijfsleven. De relatie met het (bestaande) bedrijfsleven staat voorop. Binnen het nieuwe dienstverleningsconcept proberen we deze relatie en de dienstverlening richting ondernemers zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De accountmanager is het aanspreekpunt voor ondernemers en heeft een coördinerende rol binnen de gemeente wanneer verschillende afdelingen betrokken zijn.

Bereikbaarheid

De kernen binnen de gemeente Dinkelland zijn prima te bereiken via de verschillende provinciale wegen, die ook nog eens prima aansluiten op de snelweg A1 richting het westen en Duitsland. Ook binnen en rondom de kernen blijft continu aandacht voor het optimaliseren van de bereikbaarheid.

Economische kerngegevens

De gemeente Dinkelland telde in 2006 circa 2.000 bedrijven en instellingen en 10.365 arbeidsplaatsen. De grootste sector voor wat betreft werkzame personen is de sector handel en reparatie, gevolgd door de sectoren landbouw en bouwnijverheid. De werkgelegenheid is sinds 1996 met 28% gegroeid, terwijl het aantal bedrijfsvestigingen met 8% is gestegen. En relatief sterke groei heeft plaatsgevonden in de sectoren zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg, waardoor ook de economische structuur een iets uitgebalanceerder beeld geeft.

Bedrijventerreinen

Binnen de gemeente Dinkelland vervullen de kernen Denekamp, Weerselo en Ootmarsum een lokale woon-, werk- en verzorgingsfunctie ten behoeve van vestiging en uitbreiding van uit de kern voortkomende bedrijvigheid. Maar Dinkelland wil niet alleen ruimte bieden aan bedrijven uit de eigen kernen, ook bedrijven die niet uit de eigen kernen afkomstig zijn, maar wel passen bij het profiel van de gemeente (agrarisch/toeristisch/ innovatief) kunnen worden gefaciliteerd. De gemeente Dinkelland speelt dan ook maximaal in op de vestigingsvraag vanuit het gevestigde bedrijfsleven, maar wil ook open staan voor de potentiële vraag vanuit de regio. Daartoe beschikt Dinkelland op diverse bedrijventerreinen over (op korte termijn) uitgeefbare grond. Op de bedrijventerreinen is veel aandacht voor beeldkwaliteit, uitstraling, duurzaamheid en beheer en onderhoud van het openbaar gebied.