home » gemeenten »

Gemeente Drimmelen

Logo Gemeente Drimmelen

Park 1
Postbus 19, 4920 AA Made
Tel. 14 0162

E-Mail: gemeente@drimmelen.nl
Website: www.drimmelen.nl

De gemeente Drimmelen is het blauwgroene gebied van West-Brabant,ontsloten door de A16 en A59 en aan de noordkant door het Nationaal Park De Biesbosch.

Binnen de zes kernen (Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg) en het buitengebied vindt op vele manieren bedrijvigheid plaatswaarbij ruimte is voor recreatie en toerisme.

Voor ondernemers is er een gemeentebreed bedrijvennetwerk en zijn er maandelijks Open Coffee bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en samen te werken. Ook heeft de gemeente een accountmanager bedrijven.

Op het gebied van recreatie en toerisme heeft de gemeente een gevarieerd aanbod. Van oudsher is dit gebied vooral bekend door het Nationaal Park De Biesbosch en de vele watersportmogelijkheden. Hiernaast heeft het gebied mooie fiets- en wandelroutes, leuke dorpskernen en gevarieerde verblijfsmogelijkheden. Ook voor detailhandel biedt Drimmelen goede mogelijkheden.

In het dorp Drimmelen is de grootste uitgegraven jachthaven van Europa. Dit trekt jaarlijks veel bezoekers aan en vormt een goede vestigingslocatie voor bedrijven in de vrijetijdssector. Ook in de haven van Lage Zwaluwe zijn ontwikkelingen en krijgt de toeristisch-recreactieve potentie een impuls. In het dorp Terheijden maakt De Kleine Schans onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie. In Made wordt door ondernemers, bewoners en gemeente hard gewerkt aan een nieuw Centrumplan met een winkelgebied dat klaar is voor de toekomst.