home » gemeenten »

Gemeente Eersel

Logo Gemeente Eersel

Dijk 15
5521 AW Eersel
Postbus 12
5520 AA Eersel

Tel. (0497) 53 13 00

E-mail: info@eersel.nl
Website: www.eersel.nl

Gemeente Eersel

Ondernemen in een wereldregio

‘Kempisch wonen in een wereldregio’, luidt de slogan van gemeente Eersel. En een wereldregio is het zeker. Oók voor u als ondernemer. De gemeente Eersel is namelijk niet alleen gezegend met een aantrekkelijk cultuurhistorisch landschap, maar maakt ook deel uit van de uiterst innovatieve Brainport Regio. Daarnaast kent het een sociaal vitale, initiatiefrijke en ambitieuze gemeenschap. 

Kernambities

De gemeente Eersel heeft drie kernambities, namelijk Kempisch wonen, aangesloten zijn op een wereldregio en meegaan in de 21e-eeuwse cultuur. Om deze ambities vorm te geven, werkt Eersel samen met partijen binnen de eigen gemeente, maar ook daarbuiten. 

Optimaal vestigingsklimaat

De gemeente streeft naar een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en kent verschillende grote en kleine bedrijventerreinen. In totaal heeft ze bijna 85 hectare in de verschillende dorpen en wordt in 2018 gestart met de uitgifte van nieuwe bedrijfsgrond op industrieterrein Meerheide in Eersel. Daarnaast werkt gemeente Eersel mee aan de realisatie van het moderne bedrijvenpark het Kempische Bedrijvenpark aan de A67. Door de aanleg van een breedband glasvezel netwerk in de hele gemeente, kunnen bedrijven op-timaal gebruik maken van de kansen en mogelijkheden die het internet biedt. Hiermee bouwt de gemeente Eersel aan een sterk economische en vitale regio. 

Speerpunten duurzaamheid en innovatie

De samenleving is continu in ontwikkeling en daarmee ontstaan er nieuwe (soms nog onbewuste) vragen en behoeften. Voorop lopen vraagt om een nieuwe mindset en lef, en de drive om te zoeken, experimenteren en leren. Werken aan een duurzame en innovatieve samenleving is hét uitgangspunt voor gemeente Eersel.