home » gemeenten »

Gemeente Eindhoven

Logo Gemeente Eindhoven

Stadhuisplein 1
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Tel. 14 040
Website:
www.eindhoven.nl/ondernemen

Eindhoven | Economische koploper

Eindhoven staat (inter)nationaal bekend om haar TDK DNA; Techniek, Design en Kennis. De stad ademt innovatie en creativiteit. Het is een thuisbasis voor pioniers, designers en vele start- en scale-ups in de hightech industrie. Over de afgelopen 10 jaar groeide de jaarlijkse regionale economie met gemiddeld anderhalf procent meer dan het landelijk gemiddelde, er wordt in de regio met 2,3 miljard bijna een kwart van het nationale private R&D geïnvesteerd en de helft van alle Nederlandse patenten wordt deze regio aangevraagd.

Wil je als ondernemer voorop lopen, dan is Eindhoven zeker de goede vestigingsplaats. Eindhoven blijft groeien en de aantrekkingskracht van de stad is groot in binnen- en buitenland. Dat gebeurt niet vanzelf: de gemeente Eindhoven zet zich volop in voor een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat. Dat betekent niet alleen zorgen voor hoogwaardige bedrijventerreinen en campussen, of voor passende huisvesting en goede faciliteiten. Eindhoven biedt ruimte aan talent en investeert in de onderwijs- en arbeidsmarkt. 

Onderwijs- en arbeidsmarkt

Talent is de brandstof voor economische groei. Er is in de regio Eindhoven een grote vraag naar (internationaal) talent. De gemeente Eindhoven zet samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in op de aantrekkelijkheid van de regio voor (internationaal) talent, onderwijsinnovatie, het thema Leven Lang Ontwikkelen en het verbeteren van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Bedrijfslocaties 

Eindhoven heeft 17 grootschalige bedrijventerreinen met een totaaloppervlak van ongeveer 800 hectare netto. Daarnaast beschikt de gemeente over een dertigtal kleinschalige bedrijfslocaties, die kleiner zijn dan 5 hectare. Eindhoven heeft buiten de vier grootste Randstad-gemeenten de meest omvangrijke kantorenvoorraad in Nederland. Namelijk zo’n 1,4 miljoen m². Verspreid over drie verschillende kantoormilieus: het centrummilieu, het ringmilieu en het snelwegmilieu. 

Campussen

Campussen onderscheiden zich van reguliere bedrijventerreinen door hun R&D en kennisintensieve karakter. Zij zijn van groot belang voor de Brainportregio. Campussen vormen een voedingsbodem voor innovaties. Eindhoven heeft binnen de stadsgrenzen drie campussen, namelijk de High Tech Campus Eindhoven, TU/e campus en de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven Noordwest. BIC is het gebied waar ook Eindhoven Airport en de Internationale School zich bevinden.

Holland Expat Center South

Buitenlandse kenniswerkers zijn van grote betekenis voor onze economie. Om de dienstverlening, voor internationals zelf en bedrijven die met internationale werknemers werken, soepel te laten verlopen heeft Eindhoven het Holland Expat Center South. Hoogopgeleide internationals en hun familie, die in Brainport regio komen wonen en werken, kunnen bij het Expat Center terecht voor onder andere het afhandelen formaliteiten en een brede informatieverstrekking. Het Living In programma van het Expat Center richt zich op het behouden van het internationaal talent, ondersteunt de partners en zorgt ervoor dat zij makkelijker inburgeren. 

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden en het aanbod in Eindhoven? Een team van de gemeente klaar om alle initiatieven op het vlak van (her)huisvesting optimaal te faciliteren. Kijk ook op eindhoven.nl/ondernemen.