home » gemeenten »

Gemeente Enschede

Logo Gemeente Enschede

Stadskantoor: Hengelosestraat 51
Stadshuis: Langestraat 24
Postbus 20, 7500 AA Enschede
Tel. (053) 481 81 81
Fax: (053) 431 74 45
E-mail: info@enschede.nl
Website: www.enschede.nl

Enschede is een levendige stad voor de mensen die er wonen, werken, studeren en recreëren. Een zelfbewuste en gevarieerde stad met hoge ambities, veel initiatieven en grote uitdagingen. De stad vormt daarmee het kloppend hart van de Euregio.

Ondernemen, bedrijvigheid en werken

Met een vernieuwende blik op de toekomst richt de gemeente Enschede zich op ondernemen. Samen met het bedrijfsleven, de branche- en ondernemersverenigingen, de Universiteit Twente, de Saxion Hogescholen, het ROC en de overige instellingen spant zij zich continu in voor ondernemerschap en innovatie. Enschede levert met meer dan 75.000 arbeidsplaatsen de meeste werkgelegenheid in de regio. Naast de ruime aandacht voor de ontwikkeling en facilitering van ICT- en kennisintensieve bedrijvigheid werkt Enschede aan betere, nieuwe huisvesting- en uitbreidingsmogelijkheden voor alle sectoren. Er is een gevarieerd aanbod van vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen, kantorenlocaties, binnenstedelijke bedrijvenlocaties en bedrijfsverzamelgebouwen.

Bedrijvenlocaties

Kennisintensieve bedrijven vinden een perfecte locatie op het Kennispark op en rond de universiteitscampus of op het aangrenzende Business & Sciencepark, beide gericht op ICT en kennisintensieve dienstverlening. Aan de Zuiderval zijn kantorenlocaties beschikbaar voor zakelijke dienstverleners. De Josink Es en de Usseler Es (vanaf 2011) zijn moderne en optimaal bereikbare bedrijventerreinen aan de snelweg A35 die zich onderscheiden door kwaliteit en duurzaamheid. In Roombeek en op het Euregio bedrijvenpark gaan wonen en werken hand in hand. Roombeek is een bij uitstek geschikte locatie voor creatieve ondernemers en kleinschalige bedrijvigheid in de zorg- en cultuursector. Het Euregio bedrijvenpark is een uitstekende MKB locatie met goede bereikbaarheid t.o.v. Oost Nederland en Duitsland. Voor (door)startende ondernemers met behoefte aan flexibiliteit heeft Enschede 18 bedrijfsverzamelgebouwen. Een interessante huurprijs, kortlopende huurcontracten, flexibele ruimten en centrale diensten en voorzieningen zijn de belangrijkste vestigingsfactoren.

Leren en studeren

Met de Universiteit Twente en de Saxion Hogescholen -beide met een breed scala aan studiemogelijkheden- en het internationale ITC (geografische kaart- en aardkunde) telt Enschede 3 grote instellingen voor hoger onderwijs. Met ruim 21.000 studenten op 155.000 inwoners is Enschede veruit de grootste studentenstad binnen een straal van 100 km.