home » gemeenten »

Gemeente Geertruidenberg

Logo Gemeente Geertruidenberg

Vrijheidstraat 2
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer

Tel. 140162

E-Mail: info@geertruidenberg.nl
Website: www.geertruidenberg.nl

Bedrijfscontactfunctionaris: Nicole de Kort
Tel. (0162) 57 96 87
E-mailadres: n.dekort@geertruidenberg.nl

Geertruidenberg heeft op economisch gebied een sterk positie. De 5 bedrijventerreinen in Raamsdonksveer en Geertruidenberg liggen zeer centraal. De verbinding met de rijkswegen A59/A27 en waterwegen Amer/Bergsche Maas, het toeristisch aanbod van vestingstad Geertruidenberg én het nabij gelegen Nationaal Park de Biesbosch zorgen voor een ideale combinatie.

Ligging

Vrijwel elke gemeente promoot zijn centrale ligging. Geertruidenberg staaft dat met feiten. Knooppunt Hooipolder verbindt de rijkswegen A27 en A59. Dat garandeert bedrijfsleven en bezoeker snelle verbindingen met de Randstad, Breda/Antwerpen, Utrecht/Amsterdam en ’s-Hertogenbosch/Eindhoven. Ook ligt Geertruidenberg aan een knooppunt van waterwegen via rivier de Amer/Bergsche Maas aan de noordkant.

Geertruidenberg timmert economisch aan de weg

Het gemeentebestuur van Geertruidenberg geeft duidelijk aan een goed ondernemersklimaat van groot belang te achten. Een gezond en bloeiend bedrijfsleven is immers noodzakelijk voor behoud en versterking van de werkgelegenheid en om een voldoende gevarieerd voorzieningenniveau in stand te houden. De gemeente Geertruidenberg heeft de ambitie een moderne gemeente te zijn met voorzieningen voor iedereen. Of het nu gaat om winkelen, wonen, recreëren of zorg.

Centrale ambitie: Met energie naar synergie

De gemeente heeft de ambitie om meer synergie te realiseren tussen de functies economie, wonen en toerisme. De synergie vormt de basis voor economische ontwikkeling, versterking van het woonklimaat en draagt bij aan een duurzame gemeente. Een goed woonklimaat draagt direct bij aan het vestigingsklimaat. Vanuit economie betekent dit dat ingezet wordt op een vitaal winkelcentrum in Raamsdonksveer, ontwikkeling van de toerisme- en recreatiesector en een goed functionerende regionale arbeidsmarkt resulterend in een hoge arbeidsmarktparticipatie.

Toerisme en Recreatie

De gemeente Geertruidenberg kent een gevarieerd bestaand aanbod voor de bezoekers/toeristen per land maar zeker ook per water met o.a. het vestingstadje Geertruidenberg, de prachtige Langstraatboerderijen in Raamsdonk, een uitgebreid fiets- en wandelnetwerk langs de parels van de gemeente.

De komende jaren gaat de gemeente met het project Donge-oevers de blauw-groene ader in de gemeente Geertruidenberg versterken. Er wordt ingezet op de toeristische-, recreatieve-, cultuurhistorische- en economische herontwikkeling van de diverse locaties aan en nabij rivier De Donge. 

Bedrijventerreinen

De gemeente Geertruidenberg beschikt over ruim 400 ha. bedrijventerrein. Dit komt overeen met 15% van het totale grondoppervlak. In verhouding is er dus veel ruimte voor ondernemers. Er zijn in totaal vijf terreinen. Dombosch en De Pontonnier liggen nabij de kern Raamsdonksveer, de andere drie, Amerkant, Gasthuiswaard en Donge-Oevers, zijn gelegen nabij de kern Geertruidenberg.

Detailhandel

Bedrijven vinden we niet alleen op de bedrijventerreinen. Onze winkeliers in de kernen zorgen voor een gevarieerd aanbod voor onze burgers. Vooral de kern Raamsdonksveer is heel belangrijk voor het voorzieningenniveau. Komende periode word het laatste deel van het centrumplan Raamsdonksveer gerealiseerd, zodat het centrumgebied volledig is aangepakt en toekomstbestendig.

Ondernemersvereniging VOG

Binnen de gemeente Geertruidenberg is ondernemersvereniging VOG actief voor alle disciplines van het ondernemerschap. De speerpunten van de vereniging zijn het stimuleren van economische bedrijvigheid, het creëren van een dynamisch ondernemersnetwerk, het informeren van ondernemers over lokale zaken die van belang zijn en de belangenbehartiging van ondernemers door het uitdragen van de mening van die ondernemers.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.vogweb.nl of via het emailadres: info@vogweb.nl

Meer info

Ondernemers kunnen op de website van de gemeente, www.geertruidenberg.nl, terecht voor informatie over ondernemen in Geertruidenberg.
Ook kunt u contact opnemen met de bedrijvencontactpersoon van de gemeente. Deze contactpersoon kent de route binnen de gemeentelijke organisatie. Dit kan van pas komen bij de start, uitbreiding of bedrijfsvoering van uw organisatie. Afhankelijk van de complexiteit van uw vraag beantwoordt uw bedrijvencontactpersoon, Nicole de Kort, uw vraag zelf of geeft deze door aan de betreffende vakafdeling.

Nicole de Kort, tel. (0162) 579687, E-mail: n.dekort@geertruidenberg.nl