home » gemeenten »

Gemeente Grave

Logo Gemeente Grave

A. van Gelderweg 71
Postbus 7, 5360 AA Grave
Tel: (0486) 47 72 77

E-mail: info@grave.nl
Website: www.grave.nl

Ten zuiden van Grave ligt de voormalige Generaal de Bonskazerne. Het terrein ligt in een kleinschalig gebied met agrarische bedrijven en verspreid liggende woningen. Een gedeelte van het terrein is in gebruik als asielzoekerscentrum. Het resterende gedeelte, zo’n 8 ha., is ontwikkeld tot een duurzaam bedrijventerrein met de functies wonen en werken.

Inmiddels is een flink aantal kavels verkocht en krijgt het bedrijvenpark vorm door realisatie van fraaie bedrijfsgebouwen.

Het bedrijventerrein is bedoeld voor kleinere lokale bedrijven met een sterke binding met de eigen gemeente en een beperkte opvang voor regionale functies, maar ook ondernemers van buiten de gemeente zijn welkom.

Er zijn nog enkele bedrijfskavels te koop voor bedrijven die in milieucategorie II of III vallen.

Op Bedrijvenpark De Bons, waar ook de gemeentewerf is gevestigd, is een beeldkwaliteitplan van toepassing. Na voltooiing van de bouw wordt de openbare ruimte rond het project opnieuw ingericht.

Wonen én werken?

Bedrijventerrein De Bons biedt ook de aantrekkelijke mogelijkheid tot wonen én werken. Er zijn nog enkele kavels beschikbaar.