home » gemeenten »

Gemeente Haaksbergen

Logo Gemeente Haaksbergen

Markt 3
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen
Tel (053) 573 45 67
Fax (053) 572 80 75
E-mail: gemeente@haaksbergen.nl
Website: www.haaksbergen.nl

Haaksbergen is een plezierige gemeente om in te wonen. Dat heeft niet alleen te maken met de ligging (dicht bij de Twentse steden en in een fraaie omgeving) maar zeker ook met het niveau van de voorzieningen. In bepaalde opzichten vervult Haaksbergen een functie voor de directe omgeving. Haaksbergen staat daarnaast bekend als toeristische gemeente.. Bovendien wordt in Haaksbergen op de verschillende bedrijventerreinen en elders volop gewerkt en vaak indrukwekkend gepresteerd.

Bedrijvigheid

Ruim 1.000 ondernemingen en instellingen bieden werk aan meer dan 8.500 mensen, deels afkomstig uit omliggende plaatsen. De handel, de dienstverlening en de industrie zijn voor de werkgelegenheid in Haaksbergen vooral belangrijke pijlers. Jarenlang domineerde in Haaksbergen de textielindustrie. Nu is er sprake van een grote variatie aan grotere en kleinere bedrijven van allerlei aard.

Vestigingsaanbod

Een gevarieerd aanbod van vestigingslocaties zorgt voor een goed ondernemersklimaat. Naast kleinschalige bedrijfsruimtes en winkels en kantoorpanden beschikt Haaksbergen over enkele grotere bedrijventerreinen. Samen met de ondernemers investeert de gemeente de komende jaren in upgrading van het oudste bedrijventerrein ’t Varck. De andere terreinen zijn van recente datum.

Kantoorlocatie

Op een fraaie zichtlocatie, op de hoek van de Hengelosestraat en de Noordsingel, is nog grond beschikbaar voor de bouw van kantoorruimte. Deze kantoorlocatie Hassinkborgh is bedoeld voor bedrijven die zogenaamde zakelijke dienstverlening verrichten. De locatie vormt de entree van Haaksbergen en is erg goed bereikbaar.

Nieuw bedrijventerrein

Dat Haaksbergen aantrekkelijk is, blijkt wel uit de uitgifte van het aantal bedrijfskavels in de afgelopen jaren. Er wordt nu alles op alles gezet om de bedrijventerreinen snel uit te breiden om ook in de toekomst te kunnen voorzien in de vraag naar bedrijfskavels. Nieuw bedrijventerrein komt er door uitbreiding op korte termijn van Stepelo en Brammelo, waarbij onderscheid zal worden gemaakt in de maximaal toegestane milieucategorie van te vestigen bedrijven.