home » gemeenten »

Gemeente Haaren

Logo Gemeente Haaren

Mgr.Bekkersplein 2
Postbus 44, 5076 ZG Haaren
Tel: (0411) 62 72 82
Fax: (0411) 62 72 98
E-mail: gemeente@haaren.nl
Website: www.haaren.nl

Centraal gelegen tussen de steden Tilburg en ’s-Hertogenbosch, omgeven door een aantal hoogwaardige natuurgebieden, ligt de gemeente Haaren. De vier typische Brabantse dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt tellen een gezamenlijk inwonersaantal van ruim 13.500. De groene omgeving, centrale ligging en de werkgelegenheid maken van Haaren een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren.

Bedrijventerreinen

Er liggen drie bedrijventerreinen in de Gemeente Haaren. Dit zijn het Broxven te Esch, ’t Hopveld te Haaren en de Industrieweg te Helvoirt.  Alle drie de terreinen zijn gesitueerd tegen de kernen aan. Binnen het bedrijventerrein ’t Hopveld zijn een aantal percelen te koop, sommige ook in combinatie met een bedrijfswoning.

Tuin van Brabant

De agrarische sector in gemeente Haaren wordt o.a. gekenmerkt door een sterke boomteeltsector. Deze boomteeltsector werkt samen met boomteeltclusters in omliggende gemeenten onder de noemer ‘Greenport Midden-Brabant’. Haaren maakt daarmee deel uit van één van de vijf Greenports die Nederland kent. Het brede assortiment dat er beschikbaar is, van kleine heesters in container tot aan grote laan- en parkbomen is uniek in Nederland. Haaren staat ook wel bekend als de 'Tuin van Brabant'.

Bedrijvencontactfunctionaris

Samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en de gemeente is van belang om een ondernemingsklimaat te creëren dat ondernemers in staat stelt met nieuwe economische ontwikkeling mee te gaan. Daarom heeft de gemeente Haaren een bedrijvencontactfunctionaris aangesteld: Milou Broks-de Laat. Ze biedt ondersteuning aan (startende) ondernemers en zorgt voor de informatievoorziening tussen gemeente en ondernemers.

Wilt u weten wat de bedrijvencontactfunctionaris voor u kan betekenen? Neem dan contact op met: Milou Broks-de Laat  (0411) 62 72 82 of per e-mail m.broks@haaren.nl.