home » gemeenten »

Gemeente Harderwijk

Logo Gemeente Harderwijk

Havendam 56
Postbus 149, 3840 AC Harderwijk
Tel. (0341) 41 19 11
Fax (0341) 42 58 95
E-mail: gemeente@harderwijk.nl
Website: www.harderwijk.nl

Harderwijk is een eigentijdse, complete en nog steeds groeiende stad met een sterk toeristisch imago.  Toch vinden de ruim 19.000 werkende Harderwijkers en hun streekgenoten het meeste werk buiten toerisme en horeca. Industrie, dienstverlening en gezondheidszorg zijn heel belangrijke economische pijlers.

De toerist kent van Harderwijk vooral de sfeervolle oude Binnenstad. Daar liggen de herinneringen aan vier vorige welvaartsperiodes: als Hanzestad, visserijstad, garnizoenstad en universiteitsstad. Tel daarbij op het Dolfinarium, de Boulevard, de weidse Veluwerandmeren en de ‘achtertuin’ die Veluwe heet en het vakantieplaatje is compleet.

Ondanks dit imago van ontspanning wordt in Harderwijk hard gewerkt en veel tot stand gebracht, maar misschien wat minder in het zicht. Toch kun je bedrijventerrein Lorentz met zijn 200 ha. moeilijk over het hoofd zien, het is één van de grootst bedrijvenlocaties in Gelderland.

Ook anno nu is Harderwijk een economisch en sociaal zeer gezonde stad, krachtig getypeerd met het begrip ‘ondernemend’. Er zitten heel wat landelijke marktleiders. Voor hen zijn de zeer centrale ligging en de snelle verbindingen naar alle kanten een sterk punt. Harderwijk is dan ook op de Noord-Veluwe de belangrijkste economische trekker en banenmotor. 

Het gemeentebestuur heeft zelfs, mede op verzoek van het provinciebestuur van Gelderland, het bedrijventerrein Lorentz in 2009 uitgebreid met 40 ha., bestemd voor o.a. middelzware regionale bedrijven. Een uitbreiding met nogmaals 22 ha. rond de Lorentzhaven is in voorbereiding.

Langs de A28 is sinds 2008 het nieuwe bedrijvenpark Tonsel in gebruik genomen met o.a. een autoboulevard en vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in volumineuze producten zoals een bouwmarkt, een tuincentrum, caravanhandel en lichte bedrijvigheid.

De nieuwe bedrijventerreinen zijn noodzakelijk omdat de bevolking de komende jaren blijft groeien. Harderwijk heeft nu al zo’n 43.000 inwoners. In de grote (4.700 woningen) nieuwe woonwijk Drielanden langs de A28 en elders in de stad verrijzen jaarlijks enkele honderden nieuwe woningen.

Rond 2011 begint de feitelijke realisering van het project Waterfront Harderwijk. Hierover hebben het gemeentebestuur en het Waterfront-consortium een convenant gesloten. De stad krijgt over een lengte van 5 km. een nieuwe kustlijn met een compleet nieuwe Boulevard, nieuwe binnenhaven, strand- en Dolfinariumeilanden, 1.600 woningen aan/in het water en een Watersportboulevard. Daarmee haalt Harderwijk zijn eeuwenoude banden met het water weer nauwer aan. De verouderde industrieterreinen nabij de binnenstad maken plaats voor 1.600 woningen in uiteenlopende attractieve woonsferen.

Met dit ambitieuze en veelomvattende project Waterfront, de ingrijpende verbetering van de rondweg N302 en de verbinding van de A28 met Flevoland lost Harderwijk belangrijke knelpunten op die in de loop der jaren door de toegenomen verkeersdrukte en bedrijvigheid zijn ontstaan. De leefbaarheid rondom de binnenstad krijgt een forse impuls, maar bovenal geeft het de stad haar harmonieuze relatie met het water terug. Bezoekers uit binnen- en buitenland zullen, net als de Harderwijkers zelf, het openbare zandstrand, de lange flaneerpromenade en de talloze watersport- en andere recreatiemogelijkheden zeker waarderen. Het Dolfinarium versterkt zijn prominente plaats aan het water.

Prima bereikbaar
Harderwijk ligt aan de A28 en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. De bedrijventerreinen Lorentz en Tonsel zijn via respectievelijk de afslagen Harderwijk-Lelystad en Harderwijk-west-Ermelo perfect bereikbaar. Harderwijk ligt bovendien aan de N302, de belangrijke oost-westverbinding tussen de A1/Apeldoorn en Lelystad/Enkhuizen.

Harderwijk denkt de komende jaren sterk te profiteren van de regeringsplannen om Lelystad Airport uit te bouwen tot Nederlands grootste regionale luchthaven, ter ontlasting van Schiphol. De afstand tussen Harderwijk en het vliegveld is 15 km.

Kortom met haar vele projecten, goede onderwijsmogelijkheden en prettig woonklimaat heeft Harderwijk ondernemers veel te bieden. Meer weten?
Kijk op www.harderwijk.nl